Search
uu dai lai vay an tam phat trien

ƯU ĐÃI LÃI VAY, AN TÂM PHÁT TRIỂN

SCB triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn dành cho Khách hàng Doanh nghiệp tham gia mua bảo hiểm Manulife.

Đăng ký ngay

LỢI ÍCH

Ưu đãi lãi suất vay trung dài hạn:

  • Gói ưu đãi 1: 8,0%/năm cố định 6 tháng đầu
  • Gói ưu đãi 2: 8,8%/năm cố định 12 tháng đầu

ĐẶC TÍNH

Loại tiền cho vay: VND

Thời gian vay trung và dài hạn: tối thiểu 36 tháng.

Điều kiện tham gia chương trình:

  • Doanh nghiệp tham gia mua bảo hiểm Manulife cho CBNV hoặc
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên/quản trị, Giám đốc/TGĐ tham gia mua bảo hiểm Manulife.

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Cam kết tài trợ tín dụng

BẢO LÃNH DỰ THẦU MỘT PHẦN KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

B o lãnh trong nu c

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC CHO VAY

 y thac, nh n y thac cho vay

BAO THANH TOÁN

Bao thanh toan

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

LÃI SUẤT VÀNG – NGÀN LỢI ÍCH

icon lai suat vang new

FDI – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

icon fdi

CHO VAY THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN KINH DOANH

cho vay gop von du an dn kinh doanh

CHO VAY THẤU CHI

Cho vay th u chi

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

cho vay vnd tai tro xk lai suat usd

CẤP TÍN DỤNG BẢO ĐẢM BẰNG SỐ DƯ TIỀN GỬI DO SCB PHÁT HÀNH

Cho vay b o d m b ng s du ti n g i do SCB phat hành

CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

Cho vay ngo i t d i v i khach hàng cu trú

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Sản phẩm cho vay đầu tư TSCĐ

Giải pháp vốn tối ưu cho doanh nghiệp SE, SB

giai phap toi uu sb se icon 1

 

top