Biểu phí - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

Biểu phí

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

Danh mục Khách hàng Cá nhân Khách hàng Doanh nghiệp
I. Biểu phí dịch vụ tài khoản tiền gửi
II. Biểu phí tài khoản thanh toán
III. Biểu phí dịch vụ thanh toán trong nước
IV. Biểu phí dịch vụ thanh toán quốc tế
V. Biểu phí dịch vụ ngân quỹ
VI.A. Biểu phí dịch vụ thẻ thanh toán
VI.B. Biểu phí dịch vụ thẻ tín dụng
VII. Biểu phí dịch vụ ngân hàng số
VIII. Biểu phí dịch vụ tín dụng bảo lãnh và tài trợ thương mại
IX. Biểu phí dịch vụ khác
X. Biểu phí gói tài khoản thanh toán S-Digital
XI. Biểu phí tài khoản thanh toán số đẹp

 

top