Search

Khách hàng doanh nghiệp

Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh.

CODE_COMPAREERROR2_

Mastercard debit

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB C-MASTERCARD PREMIUM BUSINESS DEBIT

The SCB Master Debit Business

ƯU ĐÃI PHÁT HÀNH

Miễn phí phát hành lần đầu.

Ngoài ra Khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi phát hành theo các chương trình ưu đãi từng thời kỳ.

TIỆN ÍCH NỔI BẬT

Tách bạch được chi phí của cá nhân và doanh nghiệp, giúp việc quản lý tài chính của Doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Hạn mức giao dịch cao, phù hợp với nhu cầu hoạt động của Doanh nghiệp.

Lãi suất

Theo lãi suất tài khoản tiền gửi thanh toán do SCB quy định từng thời kỳ.

PHÍ THƯỜNG NIÊN

500.000 đồng

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SCB C-MASTERCARD BUSINESS DEBIT

the SCB Master Gold Debit Business

ƯU ĐÃI PHÁT HÀNH

Miễn phí phát hành lần đầu.

Ngoài ra Khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi phát hành theo các chương trình ưu đãi từng thời kỳ.

TIỆN ÍCH NỔI BẬT

Tách bạch được chi phí của cá nhân và doanh nghiệp, giúp việc quản lý tài chính của Doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Thực hiện thanh toán mọi lúc, mọi nơi tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ (POS) hoặc các website thương mại điện tử trên toàn thế giới một cách nhanh chóng – an toàn – tiết kiệm.

Lãi suất

Theo lãi suất tài khoản tiền gửi thanh toán do SCB quy định từng thời kỳ.

PHÍ THƯỜNG NIÊN

300.000 đồng

MasterCard Credit

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SCB BIZ MASTERCARD

the biz 01

ƯU ĐÃI PHÁT HÀNH

Miễn phí phát hành lần đầu.

Ngoài ra Khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi phát hành theo các chương trình ưu đãi từng thời kỳ.

Hoàn phí thường niên hàng năm khi chi tiêu thỏa điều kiện.

TIỆN ÍCH NỔI BẬT

Tách bạch được chi phí của cá nhân và doanh nghiệp, giúp việc quản lý tài chính của Doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Bổ sung nguồn vốn nhanh chóng, không hồ sơ giải ngân, không chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn cho từng lần thanh toán.

Lãi suất

- Theo quy định của SCB trong từng thời kỳ.

PHÍ THƯỜNG NIÊN

500.000 đồng

 

top