Search
B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Quý Khách hàng có nhu cầu phát hành bảo lãnh thanh toán thuế hàng hóa xuất nhập khẩu để thông quan hàng hóa ngay nhằm lưu thông hàng hóa một cách nhanh chóng và thuận tiện.

ĐĂNG KÝ

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Chủ động điều phối hàng hóa xuất nhập.

Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Kiểm soát tốt nguồn tiền hiện hữu.

ĐẶC TÍNH

Tổ chức là pháp nhân, cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu phát hành bảo lãnh thanh toán thuế hàng hóa xuất nhập khẩu.

Loại tiền bảo lãnh: VND hoặc ngoại tệ.

Phương thức bảo lãnh: Phôi giấy, phương thức điện tử theo hình thức bảo lãnh chung hoặc bảo lãnh riêng.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

Bảo lãnh một phần không tài sản bảo đảm

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Phân bón

icon dn 23

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Thép

icon dn 24

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại cà phê

icon dn 25

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

BAO THANH TOÁN

Bao thanh toan

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

B o lãnh trong nu c

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Cam kết tài trợ tín dụng

CHO VAY CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

 

top