Search
Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

SCB cho vay đối với Quý Khách hàng thuộc các đối tượng được hưởng ưu đãi khi vay vốn theo chủ trương Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ: cho vay lĩnh vực ưu tiên; cho vay công nghiệp hỗ trợ; cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

ĐĂNG KÝ

LỢI ÍCH

Lãi suất cho vay cạnh tranh.

Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa cho Doanh nghiệp trong việc hoàn tất các thủ tục vay vốn.

ĐẶC TÍNH

Loại tiền cho vay: VND và/hoặc USD

Thời gian cho vay: Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn tùy theo từng mục đích vay vốn trên cơ sở phù hợp với quy định tại từng sản phẩm cho vay của SCB từng thời kỳ mà KH tham gia.

Phương thức vay:

+ Cho vay từng lần (theo món).

+ Cho vay theo hạn mức tín dụng.

Tài sản bảo đảm (TSBĐ): Không có TSBĐ hoặc có TSBĐ thực hiện theo quy định của SCB và Pháp luật trong từng thời kỳ.

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

Bảo lãnh một phần không tài sản bảo đảm

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Phân bón

icon dn 23

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Thép

icon dn 24

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại cà phê

icon dn 25

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

BAO THANH TOÁN

Bao thanh toan

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

B o lãnh trong nu c

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Cam kết tài trợ tín dụng

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

 

top