Search
Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Quý Khách hàng nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đối với Quý Khách hàng là Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đăng ký ngay

Lãi suất cho vay cạnh tranh.

Rút vốn linh hoạt theo nhu cầu của Quý Khách hàng.

SCB có chính sách ưu đãi đối với Quý Khách hàng chuyển doanh thu về SCB.

Tổ chức là các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – FDI có nhu cầu vay vốn tại SCB để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Loại tiền cho vay: VND, ngoại tệ.

Thời gian cho vay: Phù hợp với chu kỳ kinh doanh và khả năng trả nợ của KH.

Mức cho vay: Lên đến 90% nhu cầu vốn.

Phương thức vay: Vay theo hạn mức tín dụng, vay món từng lần.

Tài sản bảo đảm: Linh hoạt theo quy định như tài sản cố định và hàng hóa tồn kho, quyền đòi nợ, tài sản khác.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Cam kết tài trợ tín dụng

BẢO LÃNH DỰ THẦU MỘT PHẦN KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

B o lãnh trong nu c

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC CHO VAY

 y thac, nh n y thac cho vay

BAO THANH TOÁN

Bao thanh toan

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

VAY VỐN SIÊU TỐC, PHÁT LỘC KINH DOANH

vay von sieu toc 1

FDI – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

fdi

CHO VAY THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN KINH DOANH

cho vay gop von du an dn kinh doanh

CHO VAY THẤU CHI

Cho vay th u chi

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

cho vay vnd tai tro xk lai suat usd

CẤP TÍN DỤNG BẢO ĐẢM BẰNG SỐ DƯ TIỀN GỬI DO SCB PHÁT HÀNH

Cho vay b o d m b ng s du ti n g i do SCB phat hành

CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

Cho vay ngo i t d i v i khach hàng cu trú

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Sản phẩm cho vay đầu tư TSCĐ

 

top