Search
Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đối với Quý Khách hàng là Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

ĐĂNG KÝ

Lãi suất cho vay cạnh tranh.

Rút vốn linh hoạt theo nhu cầu của Quý Khách hàng.

SCB có chính sách ưu đãi đối với Quý Khách hàng chuyển doanh thu về SCB.

Tổ chức là các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – FDI có nhu cầu vay vốn tại SCB để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Loại tiền cho vay: VND, ngoại tệ.

Thời gian cho vay: Phù hợp với chu kỳ kinh doanh và khả năng trả nợ của KH.

Mức cho vay: Lên đến 90% nhu cầu vốn.

Phương thức vay: Vay theo hạn mức tín dụng, vay món từng lần.

Tài sản bảo đảm: Linh hoạt theo quy định như tài sản cố định và hàng hóa tồn kho, quyền đòi nợ, tài sản khác.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

Bảo lãnh một phần không tài sản bảo đảm

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Phân bón

icon dn 23

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Thép

icon dn 24

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại cà phê

icon dn 25

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

BAO THANH TOÁN

Bao thanh toan

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

B o lãnh trong nu c

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Cam kết tài trợ tín dụng

CHO VAY CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

 

top