Search
Cam kết tài trợ tín dụng

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Nhằm bổ sung hồ sơ thực hiện các giao dịch kinh tế phát sinh phù hợp quy định của pháp luật và SCB từng thời kỳ (dự thầu, xin giấy phép đầu tư dự án, thực hiện phương án/dự án kinh doanh,…).

Đăng ký ngay

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Thủ tục nhanh chóng, đơn giản.

Khách hàng được cam kết tài trợ tín dụng để tham gia dự thầu, xin giấy phép đầu tư, thực hiện phương án/dự án kinh doanh…

ĐẶC TÍNH

Khách hàng các tổ chức đang hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, có nhu cầu phát hành cam kết tài trợ tín dụng để tham gia dự thầu, xin giấy phép đầu tư dự án, thực hiện phương án/dự án kinh doanh theo quy định của SCB và Pháp luật từng thời kỳ.

Số tiền cam kết: Theo nhu cầu của khách hàng nhưng phải đảm bảo trong giới hạn cấp tín dụng đối với 01 khách hàng, 01 khách hàng và người có liên quan theo quy định của SCB và pháp luật từng thời kỳ.

Thời hạn cam kết: Tối đa 36 tháng.

Tài sản bảo đảm (TSBĐ): Không yêu cầu TSBĐ

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

Bảo lãnh một phần không tài sản bảo đảm

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

B o lãnh trong nu c

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

BAO THANH TOÁN

Bao thanh toan

VAY VỐN SIÊU TỐC, PHÁT LỘC KINH DOANH

icon sbse

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại cà phê

icon dn 25

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Phân bón

icon dn 23

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Thép

icon dn 24

FDI – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

icon fdi

CHO VAY CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

cho vay vnd tai tro xk lai suat usd

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Sản phẩm cho vay đầu tư TSCĐ

 

top