Search
Cam kết tài trợ tín dụng

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Nhằm bổ sung hồ sơ thực hiện các giao dịch kinh tế phát sinh phù hợp quy định của pháp luật và SCB từng thời kỳ (dự thầu, xin giấy phép đầu tư dự án, thực hiện phương án/dự án kinh doanh,…).

ĐĂNG KÝ

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Thủ tục nhanh chóng, đơn giản.

Khách hàng được cam kết tài trợ tín dụng để tham gia dự thầu, xin giấy phép đầu tư, thực hiện phương án/dự án kinh doanh…

ĐẶC TÍNH

Khách hàng các tổ chức đang hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, có nhu cầu phát hành cam kết tài trợ tín dụng để tham gia dự thầu, xin giấy phép đầu tư dự án, thực hiện phương án/dự án kinh doanh theo quy định của SCB và Pháp luật từng thời kỳ.

- Số tiền cam kết: Theo nhu cầu của khách hàng và tối đa 90% đối với nhu cầu vốn của phương án và/hoặc tối đa 80% đối với nhu cầu vốn dự án kinh doanh .

- Thời hạn cam kết: Tối đa 36 tháng.

- Tài sản bảo đảm (TSBĐ): Không yêu cầu TSBĐ

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

Bảo lãnh một phần không tài sản bảo đảm

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Phân bón

icon dn 23

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Thép

icon dn 24

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại cà phê

icon dn 25

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

BAO THANH TOÁN

Bao thanh toan

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

B o lãnh trong nu c

CHO VAY CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

 

top