Search
pic

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Nhằm bổ sung hồ sơ thực hiện các giao dịch kinh tế phát sinh phù hợp quy định của pháp luật và SCB từng thời kỳ (dự thầu, xin giấy phép đầu tư dự án, thực hiện phương án/dự án kinh doanh,…).

Đăng ký ngay

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Thủ tục nhanh chóng, đơn giản.

Khách hàng được cam kết tài trợ tín dụng để tham gia dự thầu, xin giấy phép đầu tư, thực hiện phương án/dự án kinh doanh…

ĐẶC TÍNH

Khách hàng các tổ chức đang hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, có nhu cầu phát hành cam kết tài trợ tín dụng để tham gia dự thầu, xin giấy phép đầu tư dự án, thực hiện phương án/dự án kinh doanh theo quy định của SCB và Pháp luật từng thời kỳ.

Số tiền cam kết: theo nhu cầu của khách hàng nhưng phải đảm bảo trong giới hạn cấp tín dụng đối với 01 khách hàng, 01 khách hàng và người có liên quan theo quy định của SCB và pháp luật từng thời kỳ.

Thời hạn cam kết: tối đa 36 tháng.

Tài sản bảo đảm (TSBĐ):

+ Đối với cam kết có thể hủy ngang: không yêu cầu TSBĐ.

+ Đối với cam kết không thể hủy ngang: SCB nhận đa dạng các TSBĐ.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

BẢO LÃNH DỰ THẦU MỘT PHẦN KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

pic

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

pic

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

pic

CHO VAY GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN KINH DOANH

pic

CẤP TÍN DỤNG BẢO ĐẢM BẰNG SỐ DƯ TIỀN GỬI DO SCB PHÁT HÀNH

pic

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

pic

CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

pic

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

pic

CHO VAY THẤU CHI

pic

CHO VAY THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

pic

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

pic

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

pic

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

pic

BAO THANH TOÁN

pic

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC CHO VAY

pic

Giải pháp vốn tối ưu cho doanh nghiệp SE, SB

pic

 

top