Search
Bao thanh toan

BAO THANH TOÁN

Là hình thức SCB cấp tín dụng cho khách hàng là Bên bán hàng (người cư trú theo quy định của Pháp luật về ngoại hối) thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu từ việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nước theo Hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Đăng ký ngay

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động trong thời gian bán hàng trả chậm.

Theo dõi thu nợ đối với bên mua hàng để có thời gian tập trung sản hoạt động xuất kinh doanh.

ĐẶC TÍNH

Tổ chức là pháp nhân, cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu phát hành bảo lãnh dự thầu.

Loại tiền vay: VND hoặc ngoại tệ.

Thời hạn bao thanh toán: tối đa 06 tháng.

Phương thức bao thanh toán:

+ Bao thanh toán từng lần;

+ Bao thanh toán hạn mức;

+ Đồng bao thanh toán.

Lãi suất và phí bao thanh toán: Theo quy định của SCB trong từng thời kỳ.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

BẢO LÃNH DỰ THẦU MỘT PHẦN KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Cam kết tài trợ tín dụng

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

B o lãnh trong nu c

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC CHO VAY

 y thac, nh n y thac cho vay

VAY VỐN SIÊU TỐC, PHÁT LỘC KINH DOANH

vay von sieu toc 1

FDI – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

fdi

CHO VAY THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN KINH DOANH

cho vay gop von du an dn kinh doanh

CHO VAY THẤU CHI

Cho vay th u chi

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

cho vay vnd tai tro xk lai suat usd

CẤP TÍN DỤNG BẢO ĐẢM BẰNG SỐ DƯ TIỀN GỬI DO SCB PHÁT HÀNH

Cho vay b o d m b ng s du ti n g i do SCB phat hành

CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

Cho vay ngo i t d i v i khach hàng cu trú

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Sản phẩm cho vay đầu tư TSCĐ

 

top