Search
icon dn 23

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Phân bón

Với mục tiêu đồng hành với khách hàng doanh nghiệp ngành phân bón, sản phẩm "cấp tín dụng đối với khách hàng sản xuất, thương mại phân bón" là gói giải pháp tài chính trọn gói, chuyên biệt mà SCB thiết kế riêng cho doanh nghiệp trong ngành phù hợp với đặc thù kinh doanh và ưu đãi trên thị trường.

ĐĂNG KÝ

- Lãi suất cho vay, phí ưu đãi.

- Tỷ lệ cấp tín dụng trên giá trị tài sản bảo đảm lên tới 90% đối với bất động sản và 70% đối với hàng hóa.

- Cơ chế cấp tín dụng không tài sản bảo đảm phù hợp với đặc thù ngành.

- Đối tượng Khách hàng: Tổ chức có tư cách pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại phân bón với doanh thu thuần năm gần nhất ≥ 200 tỷ đồng.

- Đa dạng loại hình cấp tín dụng: Cho vay, Phát hành L/C, UPAS L/C (nội địa và xuất khẩu), Bảo lãnh, Chiết khấu,…

- Tỷ lệ tài trợ lên đến 90% tổng nhu cầu vốn.

- Thời gian duy trì hạn mức lên tới 36 tháng.

- Tài sản bảo đảm: chấp thuận đa dạng tài sản bảo đảm.

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

Bảo lãnh một phần không tài sản bảo đảm

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Thép

icon dn 24

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại cà phê

icon dn 25

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

BAO THANH TOÁN

Bao thanh toan

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

B o lãnh trong nu c

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Cam kết tài trợ tín dụng

CHO VAY CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

 

top