Search
b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

Bảo lãnh một phần không tài sản bảo đảm

Quý Khách hàng có nhu cầu phát hành bảo lãnh tại SCB nhưng không cần cung cấp toàn bộ tài sản để đảm bảo cho khoản bảo lãnh.

ĐĂNG KÝ

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Không bắt buộc phải có đầy đủ tài sản bảo đảm

Đa dạng loại hình bảo lãnh.

Nâng tầm uy tín giao dịch.

Phát hành nhanh chóng, cạnh tranh cao.

Chủ động kiểm soát tính hình tài chính.

ĐẶC TÍNH

Tổ chức là pháp nhân, cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu phát hành bảo lãnh.

Loại tiền bảo lãnh: VNĐ, ngoại tệ.

Phương thức bảo lãnh: Từng lần.

Tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh: Linh hoạt tùy thuộc theo loại bảo lãnh và phân nhóm theo đánh giá của SCB, đặc biệt có thể chấp thuận tỷ lệ ký quỹ 0%

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Cam kết tài trợ tín dụng

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Phân bón

icon dn 23

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Thép

icon dn 24

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại cà phê

icon dn 25

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

BAO THANH TOÁN

Bao thanh toan

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

B o lãnh trong nu c

CHO VAY CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

 

top