Search
B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

Quý Khách hàng có nhu cầu cung cấp bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng cho chủ đầu tư và bảo đảm bằng chính số tiền tạm ứng khi phát hành bảo lãnh.

ĐĂNG KÝ

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Không cần tài sản bảo đảm ngay khi phát hành.

Linh hoạt theo thỏa thuận giao dịch.

Chủ động quản lý dòng tiền thanh toán.

ĐẶC TÍNH

Tổ chức là pháp nhân, cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu phát hành bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng tại SCB đối với các đối tác trong nước đảm bảo bằng chính số tiền tạm ứng ngay khi ghi Có vào tài khoản của KH mở tại SCB.

Loại tiền bảo lãnh: VNĐ và/hoặc ngoại tệ.

Phương thức bảo lãnh: Bảo lãnh từng lần.

Số tiền bảo lãnh: Tối đa 100% giá trị tạm ứng

Không yêu cầu TSBĐ tại thời điểm phát hành bảo lãnh, ngay sau khi toàn bộ số tiền tạm ứng ghi Có vào tài khoản của KH mở tại SCB, KH có thể lựa chon 01 trong 02 hình thức: Ký quỹ hoặc mở hợp đồng tiền gửi làm TSBĐ

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

Bảo lãnh một phần không tài sản bảo đảm

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Phân bón

icon dn 23

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Thép

icon dn 24

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại cà phê

icon dn 25

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

BAO THANH TOÁN

Bao thanh toan

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

B o lãnh trong nu c

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Cam kết tài trợ tín dụng

CHO VAY CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

 

top