Search
B o lãnh trong nu c

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

Quý Khách hàng cần bảo lãnh với bên mời thầu khi tham gia dự thầu, cam kết về việc thực hiện đúng các thỏa thuận về chất lượng sản phẩm ung ứng hoặc cam kết về việc hoàn trả tiền ứng trước theo các điều khoản trong hợp đồng…dịch vụ bảo lãnh SCB bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của Quý Khách hàng đối với khách hàng của mình.

Đăng ký ngay

Đa dạng loại hình bảo lãnh.

Nâng tầm uy tín giao dịch.

Kiểm soát hiệu quả lượng tiền thanh toán.

Phát hành nhanh chóng, cạnh tranh cao.

Tài sản bảo đảm theo tỷ lệ linh hoạt

Tổ chức là pháp nhân, cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu phát hành bảo lãnh tại SCB.

Loại tiền bảo lãnh: VND và/hoặc ngoại tệ.

Phương thức bảo lãnh: Bảo lãnh theo hạn mức và/hoặc bảo lãnh từng lần.

Loại hình bảo lãnh: Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh bảo đảm chất lượng, Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, Bảo lãnh thanh toán thuế hàng hóa xuất nhập khẩu, Bảo lãnh vay vốn, Bảo lãnh khác theo quy định.

Bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo lãnh: SCB nhận đa dạng tài sản bảo đảm hoặc không có tài sản bảo đảm.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

BẢO LÃNH DỰ THẦU MỘT PHẦN KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Cam kết tài trợ tín dụng

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC CHO VAY

 y thac, nh n y thac cho vay

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

BAO THANH TOÁN

Bao thanh toan

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

VAY VỐN SIÊU TỐC, PHÁT LỘC KINH DOANH

vay von sieu toc 1

FDI – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

fdi

CHO VAY THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN KINH DOANH

cho vay gop von du an dn kinh doanh

CHO VAY THẤU CHI

Cho vay th u chi

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

cho vay vnd tai tro xk lai suat usd

CẤP TÍN DỤNG BẢO ĐẢM BẰNG SỐ DƯ TIỀN GỬI DO SCB PHÁT HÀNH

Cho vay b o d m b ng s du ti n g i do SCB phat hành

CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

Cho vay ngo i t d i v i khach hàng cu trú

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Sản phẩm cho vay đầu tư TSCĐ

 

top