Search
B o lãnh trong nu c

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

Quý Khách hàng cần bảo lãnh với bên mời thầu khi tham gia dự thầu, cam kết về việc thực hiện đúng các thỏa thuận về chất lượng sản phẩm ung ứng hoặc cam kết về việc hoàn trả tiền ứng trước theo các điều khoản trong hợp đồng…dịch vụ bảo lãnh SCB bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của Quý Khách hàng đối với khách hàng của mình.

ĐĂNG KÝ

Đa dạng loại hình bảo lãnh.

Nâng tầm uy tín giao dịch.

Kiểm soát hiệu quả lượng tiền thanh toán.

Phát hành nhanh chóng, cạnh tranh cao.

Tài sản bảo đảm theo tỷ lệ linh hoạt

Tổ chức là pháp nhân, cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu phát hành bảo lãnh tại SCB.

Loại tiền bảo lãnh: VND và/hoặc ngoại tệ.

Phương thức bảo lãnh: Bảo lãnh theo hạn mức và/hoặc bảo lãnh từng lần.

Loại hình bảo lãnh: Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh bảo đảm chất lượng, Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, Bảo lãnh thanh toán thuế hàng hóa xuất nhập khẩu, Bảo lãnh vay vốn, Bảo lãnh khác theo quy định.

Bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo lãnh: SCB nhận đa dạng tài sản bảo đảm hoặc không có tài sản bảo đảm.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

Bảo lãnh một phần không tài sản bảo đảm

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Phân bón

icon dn 23

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Thép

icon dn 24

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại cà phê

icon dn 25

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

BAO THANH TOÁN

Bao thanh toan

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Cam kết tài trợ tín dụng

CHO VAY CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

 

top