Search

GIAO DỊCH TRUNG GIAN THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

icon giao dich trung gian thanh toan chuyen nhuong tai san

Lợi ích nổi bật

Tăng niềm tin trong giao dịch mua bán/chuyển nhượng tài sản cho các Bên có liên quan.

Phí dịch vụ: cạnh tranh

Đặc điểm

Loại tiền tệ giao dịch: VND

Tài sản được SCB nhận thực hiện làm trung gian thanh toán tiền chuyển nhượng tài sản, bao gồm: Bất động sản, Động sản
Các tài sản không thuộc danh mục cấm hoặc không được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.

Việc thanh toán phí cho SCB do Bên mua và Bên bán tự thỏa thuận và quy định rõ trong Hợp đồng.

Phí dịch vụ: theo biểu phí hiện hành của SCB (tham khảo tại đây).

Hồ sơ thủ tục

Bên mua phải mở tài khoản hoặc Bên mua và Bên bán cùng mở tài khoản thanh toán chung.

Bên mua nộp/chuyển khoản một phần/toàn bộ số tiền cần thanh toán cho chuyển nhượng tài sản vào Tài khoản theo thời hạn do hai bên thỏa thuận và quy định trong Hợp đồng. Số tiền trên tài khoản này được phong tỏa để thực hiện các giao dịch thanh toán tiền chuyển nhượng tài sản.

Bên bán thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu/quyền sử dụng tài sản cho Bên mua theo nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng tài sản hoặc các giấy tờ tương đương cho từng đợt thanh toán.

Bên bán xuất trình Giấy đề nghị thanh toán có chữ ký xác nhận của hai bên tại SCB để nhận số tiền thanh toán.

Chi tiết Sản phẩm

Dịch vụ tương tự

DỊCH VỤ THU THUẾ, PHÍ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI QUẦY

icon dich vu thu thue phi XNK tai quay KHDN

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA FAX

icon dich vu giao dich qua fax

NHẬN SỔ PHỤ QUA EMAIL/POST

icon nhan so phu qua email POS KHDN 1

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG

icon dich vu quan ly tai khoan tap trung KHDN

DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐỊNH KỲ

icon dich vu thanh toan dinh ky KHDN

DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

icon dich vu thanh toan hoa don KHDN

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ONLINE

icon dich vu chuyen tien online KHDN

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THÔNG THƯỜNG

icon dich vu chuyen tien thong thuong KHDN

DỊCH VỤ CHI HỘ LƯƠNG

icon dich vu chi ho luong KHDN

DỊCH VỤ NỘP THUẾ NỘI ĐỊA ĐIỆN TỬ

icon dich vu nop thue noi dia dien tu KHDN

DỊCH VỤ CHI HỘ TẬN NƠI

icon dich vu chi ho tan noi KHDN

DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ THANH TOÁN SÉC GHI DANH TRONG NƯỚC

icon dv cung ung va thanh toan sec ghi danh trong nuoc KHDN

DỊCH VỤ THANH TOÁN PHÍ LOGISTIC

icon dich vu thanh toan phi logistic KHDN

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH LIÊN NGÂN HÀNG 24/7

icon dv chuyen tien lien ngan hang 247 KHDN

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THEO DANH SÁCH

icon dv chuyen tien theo danh sach KHDN

DỊCH VỤ NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ 24/7

icon dich vu nop thue xnk dien tu 247

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

icon dich vu hoa don dien tu 3

Dịch vụ QR Merchant

icon ket noi qr

DỊCH VỤ RÚT TIỀN MẶT TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY CP CK TÂN VIỆT (TVSI)

dv rut tien mat

S-PAYROLL
GÓI CHI LƯƠNG - TRỌN ĐỜI MIỄN PHÍ

icon dich vu chi ho luong khdn 2

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA EMAIL

icon dich vu giao dich qua email 1

THU HỘ TẬN NƠI

icon dich vu chi ho luong khdn 1

Mã Định Danh

icon ma dinh danh

 

top