Search

DỊCH VỤ NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ 24/7

pic

Lợi ích nổi bật

Có thể truy vấn thông tin nợ thuế của Khách hàng trên Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải Quan.

Có thể thực hiện nộp thuế tại bất kỳ thời gian và địa điểm nào có thể kết nối Internet.

Dễ dàng giám sát, quản lý giao dịch nộp thuế qua tài khoản.

Cơ quan thuế nắm bắt được kịp thời, chính xác thông tin nộp thuế, giảm thiểu sai sót.

Đặc điểm

Khách hàng lập giao dịch nộp thuế trên Cổng thanh toán điện tử của Tổng Cục Hải Quan. Cổng này kiểm tra tính hợp lệ thông tin xác thực chữ ký số và gửi thông tin này sang cổng thông tin của SCB.

Trường hợp thông tin nộp thuế của Khách hàng hợp lệ và số tiền của Khách hàng có đầy đủ số dư, SCB thực hiện trích nợ tài khoản của Khách hàng và chuyển sang tài khoản của Kho Bạc Nhà nước, đồng thời gửi thông báo xác nhận ngày nộp thuế và chứng từ nộp thuế điện tử cho Cổng thanh toán điện tử của Tổng Cục Hải Quan.

Hồ sơ thủ tục

Khách hàng đăng ký tham gia dich vụ tại Cổng thanh toán điện tử của Tổng Cục Hải Quan và tại quầy giao dịch của SCB.

Chi tiết Sản phẩm

Dịch vụ tương tự

DỊCH VỤ THU THUẾ, PHÍ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI QUẦY

pic

GIAO DỊCH TRUNG GIAN THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

pic

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA FAX

pic

NHẬN SỔ PHỤ QUA EMAIL/POST

pic

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐỊNH KỲ

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ONLINE

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THÔNG THƯỜNG

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ LƯƠNG

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ NỘI ĐỊA ĐIỆN TỬ

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ TẬN NƠI

pic

DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ THANH TOÁN SÉC GHI DANH TRONG NƯỚC

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN PHÍ LOGISTIC

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH LIÊN NGÂN HÀNG 24/7

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THEO DANH SÁCH

pic

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

pic

Dịch vụ QR Merchant

pic

DỊCH VỤ RÚT TIỀN MẶT TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY CP CK TÂN VIỆT (TVSI)

pic

THU HỘ TẬN NƠI

pic

 

top