Search

DỊCH VỤ NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ 24/7

icon dich vu nop thue xnk dien tu 247

Lợi ích nổi bật

Có thể truy vấn thông tin nợ thuế của Khách hàng trên Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải Quan.

Có thể thực hiện nộp thuế tại bất kỳ thời gian và địa điểm nào có thể kết nối Internet.

Dễ dàng giám sát, quản lý giao dịch nộp thuế qua tài khoản.

Cơ quan thuế nắm bắt được kịp thời, chính xác thông tin nộp thuế, giảm thiểu sai sót.

Đặc điểm

Khách hàng lập giao dịch nộp thuế trên Cổng thanh toán điện tử của Tổng Cục Hải Quan. Cổng này kiểm tra tính hợp lệ thông tin xác thực chữ ký số và gửi thông tin này sang cổng thông tin của SCB.

Trường hợp thông tin nộp thuế của Khách hàng hợp lệ và số tiền của Khách hàng có đầy đủ số dư, SCB thực hiện trích nợ tài khoản của Khách hàng và chuyển sang tài khoản của Kho Bạc Nhà nước, đồng thời gửi thông báo xác nhận ngày nộp thuế và chứng từ nộp thuế điện tử cho Cổng thanh toán điện tử của Tổng Cục Hải Quan.

Hồ sơ thủ tục

Khách hàng đăng ký tham gia dich vụ tại Cổng thanh toán điện tử của Tổng Cục Hải Quan và tại quầy giao dịch của SCB.

Chi tiết Sản phẩm

Dịch vụ tương tự

DỊCH VỤ NỘP THUẾ NỘI ĐỊA ĐIỆN TỬ

icon dich vu nop thue noi dia dien tu KHDN

DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ THANH TOÁN SÉC GHI DANH TRONG NƯỚC

icon dv cung ung va thanh toan sec ghi danh trong nuoc KHDN

NHẬN SỔ PHỤ QUA EMAIL/POST

icon nhan so phu qua email POS KHDN 1

DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐỊNH KỲ

icon dich vu thanh toan dinh ky KHDN

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ONLINE

icon dich vu chuyen tien online KHDN

GIAO DỊCH TRUNG GIAN THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

icon giao dich trung gian thanh toan chuyen nhuong tai san

DỊCH VỤ CHI HỘ LƯƠNG

icon dich vu chi ho luong KHDN

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THEO DANH SÁCH

icon dv chuyen tien theo danh sach KHDN

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA FAX

icon dich vu giao dich qua fax

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG

icon dich vu quan ly tai khoan tap trung KHDN

DỊCH VỤ CHI HỘ TẬN NƠI

icon dich vu chi ho tan noi KHDN

DỊCH VỤ THU THUẾ, PHÍ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI QUẦY

icon dich vu thu thue phi XNK tai quay KHDN

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THÔNG THƯỜNG

icon dich vu chuyen tien thong thuong KHDN

DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

icon dich vu thanh toan hoa don KHDN

DỊCH VỤ THANH TOÁN PHÍ LOGISTIC

icon dich vu thanh toan phi logistic KHDN

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH LIÊN NGÂN HÀNG 24/7

icon dv chuyen tien lien ngan hang 247 KHDN

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

icon dich vu hoa don dien tu 3

Dịch vụ QR Merchant

icon ket noi qr

DỊCH VỤ RÚT TIỀN MẶT TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY CP CK TÂN VIỆT (TVSI)

dv rut tien mat

S-PAYROLL
GÓI CHI LƯƠNG - TRỌN ĐỜI MIỄN PHÍ

icon dich vu chi ho luong khdn 2

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA EMAIL

icon dich vu giao dich qua email 1

THU HỘ TẬN NƠI

icon dich vu chi ho luong khdn 1

Mã Định Danh

icon ma dinh danh

 

top