Search

Mã Định Danh

icon ma dinh danh

Lợi ích nổi bật

Nắm bắt ngay và chính xác thông tin về bên thanh toán và số tiền chuyển.

Tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý và đối chiếu các khoản phải thu

Tiền được báo có trực tiếp vào tài khoản thanh toán chính liên kết với mã định danh.

Định danh đến từng Bên thanh toán để giảm thiểu rủi ro do chuyển sai mã định danh

Đặc điểm

Dịch vụ mã định danh là dịch vụ liên kết giữa một tài khoản thanh toán chính (TKTTC) của Khách hàng tổ chức (KHTC) mở tại SCB với tập hợp các mã định danh do SCB cung cấp cho KHTC. Khi Bên thanh toán (BTT) thực hiện nộp/chuyển tiền vào mã định danh, toàn bộ số tiền này sẽ được báo có trực tiếp vào TKTTC liên kết với mã định danh của KHTC.

SCB sẽ thực hiện mở các mã định danh theo đề nghị của KHTC dựa trên Hợp đồng Dịch vụ mã định danh với SCB và được mở, định danh tương ứng với từng Bên thanh toán.

Mã định danh được là dãy số/chữ theo cấu trúc của SCB và KHTC thỏa thuận.

Loại tiền giao dịch: VND.

Hồ sơ thủ tục

Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị hồ sơ theo danh mục như sau:

Hồ sơ mở tài khoản thanh toán theo quy định của SCB từng thời kỳ (nếu chưa có TKTT tại SCB).

Hợp đồng sử dụng Dịch vụ mã định danh.

Giấy đề nghị mở mã định danh.

Chi tiết Sản phẩm

Dịch vụ tương tự

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THÔNG THƯỜNG

icon dich vu chuyen tien thong thuong KHDN

DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ THANH TOÁN SÉC GHI DANH TRONG NƯỚC

icon dv cung ung va thanh toan sec ghi danh trong nuoc KHDN

NHẬN SỔ PHỤ QUA EMAIL/POST

icon nhan so phu qua email POS KHDN 1

GIAO DỊCH TRUNG GIAN THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

icon giao dich trung gian thanh toan chuyen nhuong tai san

DỊCH VỤ CHI HỘ LƯƠNG

icon dich vu chi ho luong KHDN

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THEO DANH SÁCH

icon dv chuyen tien theo danh sach KHDN

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA FAX

icon dich vu giao dich qua fax

DỊCH VỤ CHI HỘ TẬN NƠI

icon dich vu chi ho tan noi KHDN

DỊCH VỤ THU THUẾ, PHÍ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI QUẦY

icon dich vu thu thue phi XNK tai quay KHDN

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH LIÊN NGÂN HÀNG 24/7

icon dv chuyen tien lien ngan hang 247 KHDN

DỊCH VỤ THANH TOÁN PHÍ LOGISTIC

icon dich vu thanh toan phi logistic KHDN

DỊCH VỤ NỘP THUẾ NỘI ĐỊA ĐIỆN TỬ

icon dich vu nop thue noi dia dien tu KHDN

DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐỊNH KỲ

icon dich vu thanh toan dinh ky KHDN

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ONLINE

icon dich vu chuyen tien online KHDN

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG

icon dich vu quan ly tai khoan tap trung KHDN

DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

icon dich vu thanh toan hoa don KHDN

DỊCH VỤ NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ 24/7

icon dich vu nop thue xnk dien tu 247

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

icon dich vu hoa don dien tu 3

Dịch vụ QR Merchant

icon ket noi qr

DỊCH VỤ RÚT TIỀN MẶT TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY CP CK TÂN VIỆT (TVSI)

dv rut tien mat

S-PAYROLL
GÓI CHI LƯƠNG - TRỌN ĐỜI MIỄN PHÍ

icon dich vu chi ho luong khdn 2

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA EMAIL

icon dich vu giao dich qua email 1

THU HỘ TẬN NƠI

icon dich vu chi ho luong khdn 1

 

top