Search

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH LIÊN NGÂN HÀNG 24/7

pic

Lợi ích nổi bật

Người thụ hưởng có thể nhận tiền ngay lập tức.

Chuyển tiền vào bất kỳ thời gian nào không phân biệt ngày nghỉ, ngày lễ .

Chỉ áp dụng 1 mức phí chuyển tiền, không phân biệt chuyển tiền trong hay ngoài tỉnh/thành phố hoặc số tiền chuyển.

Đặc điểm

Loại tiền chuyển: VND

Phương tiện giao dịch:

Đối với chiều chuyển tiền đi: Quý Khách hàng thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thanh toán VND mở tại SCB đến tài khoản/thẻ mở tại các Ngân hàng khác.

Đối với chiều nhận tiền chuyển đến: Quý Khách hàng là chủ tài khoản tiền gửi thanh toán/chủ thẻ ghi nợ nội địa nhận tiền chuyển đến từ Ngân hàng khác.

Hạn mức sử dụng dịch vụ:

Giao dịch Hạn mức giao dịch
Số tiền chuyển tối đa/món 300 triệu đồng
Số tiền chuyển tối đa/ngày 10 tỷ đồng

Danh sách ngân hàng chuyển tiền liên ngân hàng qua tài khoản
Danh sách ngân hàng chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ

Phí dịch vụ: áp dụng theo Biểu phí dịch vụ hiện hành của SCB (tham khảo tại đây).

Hồ sơ thủ tục

Khách hàng đăng ký tham gia dich vụ Internet Banking của SCB để thực hiện các giao dịch

Chi tiết Sản phẩm

Dịch vụ tương tự

DỊCH VỤ THU THUẾ, PHÍ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI QUẦY

pic

GIAO DỊCH TRUNG GIAN THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

pic

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA FAX

pic

NHẬN SỔ PHỤ QUA EMAIL/POST

pic

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐỊNH KỲ

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ONLINE

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THÔNG THƯỜNG

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ LƯƠNG

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ NỘI ĐỊA ĐIỆN TỬ

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ TẬN NƠI

pic

DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ THANH TOÁN SÉC GHI DANH TRONG NƯỚC

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN PHÍ LOGISTIC

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THEO DANH SÁCH

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ 24/7

pic

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

pic

Dịch vụ QR Merchant

pic

DỊCH VỤ RÚT TIỀN MẶT TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY CP CK TÂN VIỆT (TVSI)

pic

THU HỘ TẬN NƠI

pic

 

top