Search

BIỂU PHÍ

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

Danh mục Khách hàng Cá nhân Khách hàng Doanh nghiệp
I. Biểu phí dịch vụ tài khoản tiền gửi
II. Biểu phí gói tài khoản đa năng
III. Biểu phí gói tài khoản lộc phát
IV. Biểu phí dịch vụ thanh toán trong nước
V. Biểu phí dịch vụ thanh toán quốc tế
VI. Biểu phí dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử
VII. Biểu phí dịch vụ ngân quỹ
VIII. Biểu phí dịch vụ khác

 

top