Search

BIỂU PHÍ

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

Danh mục Khách hàng Cá nhân Khách hàng Doanh nghiệp
I. Biểu phí dịch vụ tài khoản tiền gửi
II. Biểu phí dịch vụ thanh toán trong nước
III. Biểu phí dịch vụ thanh toán quốc tế
IV. Biểu phí dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử
V. Biểu phí dịch vụ ngân quỹ
VI. Biểu phí dịch vụ khác
VII. Biểu phí sản phẩm tài khoản thanh toán đa năng
VIII. Biểu phí sản phẩm tài khoản lộc phát

 

top