Search

DỊCH VỤ NỘP THUẾ NỘI ĐỊA ĐIỆN TỬ

pic

Lợi ích nổi bật

Có thể truy vấn thông tin nợ thuế của Khách hàng trên Cổng thông tin của Tổng cục Thuế.

Có thể thực hiện nộp thuế tại bất kỳ thời gian và địa điểm nào có thể kết nối Internet.

Dễ dàng giám sát, quản lý giao dịch nộp thuế qua tài khoản và được sử dụng các dịch vụ gia tăng khác của SCB.

Cơ quan thuế nắm bắt được kịp thời, chính xác thông tin nộp thuế, giảm thiểu sai sót.

Đặc điểm

Loại tiền giao dịch: VND.

Cách thức thực hiện giao dịch nộp thuế: Quý Khách hàng lập giao dịch nộp thuế trên Cổng thông tin của Tổng cục Thuế. Giao dịch sẽ được truyền về SCB, SCB sẽ trích nợ tài khoản của Khách hàng và chuyển sang tài khoản của Kho Bạc Nhà nước, đồng thời gửi thông báo xác nhận ngày nộp thuế và chứng từ nộp thuế điện tử cho cổng thông tin Tổng cục Thuế.

Phí dịch vụ: Theo Biểu phí dịch vụ hiện hành của SCB (tham khảo tại đây).

Hồ sơ thủ tục

Quý Khách hàng đăng ký tham gia dịch vụ tại Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục thuế.

Đăng ký số tài khoản tham gia dịch vụ với SCB.

Chi tiết Sản phẩm

Dịch vụ tương tự

DỊCH VỤ THU THUẾ, PHÍ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI QUẦY

pic

GIAO DỊCH TRUNG GIAN THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

pic

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA FAX

pic

NHẬN SỔ PHỤ QUA EMAIL/POST

pic

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐỊNH KỲ

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ONLINE

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THÔNG THƯỜNG

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ LƯƠNG

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ TẬN NƠI

pic

DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ THANH TOÁN SÉC GHI DANH TRONG NƯỚC

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN PHÍ LOGISTIC

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH LIÊN NGÂN HÀNG 24/7

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THEO DANH SÁCH

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ 24/7

pic

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

pic

Dịch vụ QR Merchant

pic

DỊCH VỤ RÚT TIỀN MẶT TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY CP CK TÂN VIỆT (TVSI)

pic

THU HỘ TẬN NƠI

pic

 

top