Search

NHẬN SỔ PHỤ QUA EMAIL/POST

pic

Lợi ích nổi bật

Quý Khách hàng không phải đến các Quầy giao dịch của SCB để nhận Sổ phụ, SCB sẽ tự động gửi Sổ phụ cho Quý Khách hàng qua Email/Thư bưu điện. - Tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính cho Quý khách hàng ở xa.

Dễ dàng theo dõi và kiểm tra các giao dịch phát sinh trên tài khoản tiền gửi thanh toán thường xuyên và nhanh chóng.

Đặc điểm

Điều kiện sử dụng dịch vụ: Quý Khách hàng tổ chức có tài khoản tiền gửi thanh toán tại SCB.

Hình thức nhận Sổ phụ: qua Email hoặc Thư bưu điện.

Định kỳ nhận Sổ phụ:

+ Qua Email: Hàng ngày/tuần/tháng.

+ Qua Thư bưu điện: Hàng tuần/2 tuần/tháng/năm.

Phí dịch vụ: theo biểu phí hiện hành của SCB (tham khảo tại đây).

Hồ sơ thủ tục

Khách hàng lập Giấy đề nghị đăng ký dịch vụ theo mẫu SCB.

Chi tiết Sản phẩm

Dịch vụ tương tự

DỊCH VỤ THU THUẾ, PHÍ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI QUẦY

pic

GIAO DỊCH TRUNG GIAN THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

pic

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA FAX

pic

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐỊNH KỲ

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ONLINE

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THÔNG THƯỜNG

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ LƯƠNG

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ NỘI ĐỊA ĐIỆN TỬ

pic

DỊCH VỤ CHI HỘ TẬN NƠI

pic

DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ THANH TOÁN SÉC GHI DANH TRONG NƯỚC

pic

DỊCH VỤ THANH TOÁN PHÍ LOGISTIC

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH LIÊN NGÂN HÀNG 24/7

pic

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THEO DANH SÁCH

pic

DỊCH VỤ NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ 24/7

pic

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

pic

Dịch vụ QR Merchant

pic

DỊCH VỤ RÚT TIỀN MẶT TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY CP CK TÂN VIỆT (TVSI)

pic

THU HỘ TẬN NƠI

pic

 

top