Search

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG

icon dich vu quan ly tai khoan tap trung KHDN

Lợi ích nổi bật

Giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý tài khoản cũng như kiểm soát doanh thu, chi phí của từng đơn vị thành viên một cách tốt hơn.

Linh hoạt đáp ứng nhu cầu về vốn của các đơn vị thành viên: giúp các công ty con/thành viên chủ động hơn trong giao dịch nhận vốn từ công ty mẹ.

Tối đa hóa khả năng sinh lời của đồng vốn, giảm thiểu tối đa chi phí cho Quý Khách hàng: việc tập trung nguồn vốn định kỳ giúp Quý Khách hàng tận dụng được các ưu đãi về lãi suất, phí dịch vụ,... hiện hành của SCB.

Đặc điểm

Điều kiện sử dụng dịch vụ: Quý Khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán tại SCB.

Loại tiền: VND/USD

Quý Khách hàng có thể điều chuyển vốn qua lại giữa các tài khoản với nhau của chính tổ chức hoặc với các đơn vị thành viên, công ty con/công ty liên kết hoặc giữa các đối tác.

Định kỳ điều chuyển vốn: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Các phương thức điều chuyển vốn:

+ Chuyển tự động số tiền cố định.

+ Chuyển tự động số tiền vượt quá số dư tối đa mục tiêu.

+ Chuyển tự động toàn bộ số dư (trừ số dư tối thiểu).

+ Chuyển tự động khi số dư trên tài khoản nhận thấp hơn số dư tối thiểu mục tiêu.

+ Chuyển thoái vốn.

+ Chuyển khi Quý Khách hàng có nhu cầu chi vượt số dư trên tài khoản nhận.

Phí dịch vụ: theo biểu phí hiện hành của SCB (tham khảo tại đây).

Hồ sơ thủ tục

Khách hàng ký hợp đồng Dịch vụ quản lý tài khoản tập trung theo mẫu của SCB.

Chi tiết Sản phẩm

Dịch vụ tương tự

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THÔNG THƯỜNG

icon dich vu chuyen tien thong thuong KHDN

DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ THANH TOÁN SÉC GHI DANH TRONG NƯỚC

icon dv cung ung va thanh toan sec ghi danh trong nuoc KHDN

NHẬN SỔ PHỤ QUA EMAIL/POST

icon nhan so phu qua email POS KHDN 1

GIAO DỊCH TRUNG GIAN THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

icon giao dich trung gian thanh toan chuyen nhuong tai san

DỊCH VỤ CHI HỘ LƯƠNG

icon dich vu chi ho luong KHDN

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN THEO DANH SÁCH

icon dv chuyen tien theo danh sach KHDN

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA FAX

icon dich vu giao dich qua fax

DỊCH VỤ CHI HỘ TẬN NƠI

icon dich vu chi ho tan noi KHDN

DỊCH VỤ THU THUẾ, PHÍ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI QUẦY

icon dich vu thu thue phi XNK tai quay KHDN

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH LIÊN NGÂN HÀNG 24/7

icon dv chuyen tien lien ngan hang 247 KHDN

DỊCH VỤ THANH TOÁN PHÍ LOGISTIC

icon dich vu thanh toan phi logistic KHDN

DỊCH VỤ NỘP THUẾ NỘI ĐỊA ĐIỆN TỬ

icon dich vu nop thue noi dia dien tu KHDN

DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐỊNH KỲ

icon dich vu thanh toan dinh ky KHDN

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ONLINE

icon dich vu chuyen tien online KHDN

DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

icon dich vu thanh toan hoa don KHDN

DỊCH VỤ NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ 24/7

icon dich vu nop thue xnk dien tu 247

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

icon dich vu hoa don dien tu 3

Dịch vụ QR Merchant

icon ket noi qr

DỊCH VỤ RÚT TIỀN MẶT TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TY CP CK TÂN VIỆT (TVSI)

dv rut tien mat

S-PAYROLL
GÓI CHI LƯƠNG - TRỌN ĐỜI MIỄN PHÍ

icon dich vu chi ho luong khdn 2

DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA EMAIL

icon dich vu giao dich qua email 1

THU HỘ TẬN NƠI

icon dich vu chi ho luong khdn 1

Mã Định Danh

icon ma dinh danh

 

top