Search
06/02/2024

Thông báo điều chỉnh phí dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tài sản bảo đảm đối với Khách hàng tổ chức

Kính gửi Quý Khách hàng,

Từ ngày 15/02/2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc áp dụng mức điều chỉnh phí dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tài sản bảo đảm đối với Khách hàng Tổ chức, chi tiết như sau:

Khoản mục phí Nội dung phí sau điều chỉnh (Chưa bao gồm VAT)

Phí quản lý/giám sát khi Khách hàng mượn hồ sơ tài sản bảo đảm theo yêu cầu của Khách hàng

Thời gian mượn < 30 ngày (bao gồm thời gian gia hạn mượn): Theo thỏa thuận với Khách hàng nhưng tối thiểu 500.000 đồng/ngày/tài sản/01 lần mượn.

Thời gian mượn ≥ 30 ngày (bao gồm thời gian gia hạn mượn): Theo thỏa thuận với Khách hàng nhưng tối thiểu 15.000.000 đồng/tài sản/01 lần mượn.

Phí xuất trả hồ sơ tài sản đảm bảo sau 16h theo yêu cầu Khách hàng

0 đồng.

Mọi thắc mắc về việc điều chỉnh, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

  • Đơn vị SCB gần nhất
  • Hotline: 1900 6538
  • Email: chamsockhachhang@scb.com.vn

Trân trọng.

 

top