Search
26/05/2023

Thông báo điều chỉnh nội dung Phí chuyển đổi ngoại tệ

Kính gửi: Quý Khách hàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trân trọng thông báo điều chỉnh thông tin nội dung liên quan đến việc thu phí Thẻ thanh toán quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế SCB, cụ thể như sau:

  • Bổ sung thông tin đối với việc thu phí chuyển đổi ngoại tệ khi sử dụng thẻ:

Phí chuyển đổi ngoại tệ/phí dự phòng biến động tỷ giá: được thu khi Chủ thẻ thực hiện giao dịch ngoại tệ hoặc giao dịch bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài (giao dịch bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài bao gồm: các giao dịch tại nước ngoài được quy đổi sang đồng Việt Nam hoặc giao dịch tại các trang thương mại điện tử nước ngoài có giá ấn định bằng ngoại tệ và cho phép chọn đồng Việt Nam để thanh toán). Phí được tính trên số tiền giao dịch quy đổi vào ngày giao dịch được ghi nợ/ghi có vào Tài khoản thẻ.

Ghi chú: Mức phí không thay đổi, áp dụng theo biểu phí hiện hành.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

  • Hotline SCB qua số điện thoại 1900 6538/1800 545438 (phục vụ 24/7) hoặc gửi email về chamsockhachhang@scb.com.vn
  • Trực tiếp tại các Đơn vị của SCB gần nhất.

Trân trọng.

 

top