Search
04/04/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay

- Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

- Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

- Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Căn cứ Hợp đồng Tín dụng số 095160083_HDTD_TDH ngày 14/09/2016 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Đồng Tháp và Ông Lê Hoàng Chinh;

- Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 159/HĐTC-SCB-CNĐT.16 ngày 14/09/2016 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Đồng Tháp và Ông Lê Hoàng Chinh;

- Căn cứ Thông báo số: 135/TB-CNĐT.18 ngày 21/02/2018 của Chi nhánh Đồng Tháp;

- Căn cứ tính hình nợ vay của khách hàng,

Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã gửi thông báo số: 135/TB-CNĐT.18 ngày 21/02/2018 về việc đề nghị Bên vay/ Bên bảo đảm tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp để xử lý nợ vay quá hạn của Khách hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Tuy nhiên hết thời gian quy định quý khách hàng không tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp cho SCB để xử lý theo quy định pháp luật nhằm thu hồi nợ quá hạn.

Do vậy, bằng văn bản này SCB thông báo đến Quý Cơ quan về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14, chi tiết như sau:

1. Tài sản bảo đảm:

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Tên chủ sở hữu và sử dụng Giấy tờ chủ quyền
1 Quyền sử dụng đất
 • Thửa số: 438; Tờ bản đồ: 12
 • Địa chỉ: Số 36, Võ Thị Sáu, Phường An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp.
 • Tổng diện tích: 198,50 m2.
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
Ông Lê Hoàng Chinh Giấy chứng nhận QSDĐ số D 285453, số vào sổ 02167 QSDĐ/987/QĐ-UB, do UBND Huyện Hồng Ngự cấp ngày 30/03/2004.
2 Quyền sử dụng đất
 • Thửa số: 643; Tờ bản đồ: 12
 • Địa chỉ: Số 36, Võ Thị Sáu, Phường An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp.
 • Tổng diện tích: 136,60 m2
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
Ông Lê Hoàng Chinh Giấy chứng nhận QSDĐ số AC 053060, số vào sổ H 00243, do UBND Huyện Hồng Ngự cấp ngày 21/03/2005.
3 Quyền sử dụng đất
 • Thửa số: 644; Tờ bản đồ: 12
 • Địa chỉ: Số 36, Võ Thị Sáu, Phường An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp.
 • Tổng diện tích: 137,50 m2
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
Ông Lê Hoàng Chinh Giấy chứng nhận QSDĐ số AC 053061, số vào sổ H 00244, do UBND Huyện Hồng Ngự cấp ngày 17/03/2005.
4 Nhà ở
 • Diện tích sàn: 251,87 m2.
 • Kết cấu: Khung BTCT, sàn BTCT, tường gạch, mái tole.
 • Cấp công trình: 04 Số tầng: 02
 • Năm hoàn thành xây dựng: 2005.
Ông Lê Hoàng Chinh Giấy chứng nhận QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất số 878702995300187, do UBND Huyện Hồng Ngự cấp ngày 08/09/2006.

2. Lý do yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm:

Ông Lê Hoàng Chinh và Huỳnh Thị Thu Hương đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thoả thuận cấp tín dụng số 095160083_HDTD_TDH ngày 14/09/2016 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Đồng Tháp và Ông Lê Hoàng Chinh.

Tạm tính đến hết ngày 26/03/2018 Khách hàng còn nợ SCB tổng số tiền, cụ thể như sau: :

Chỉ tiêu Số tiền
Số tiền dư nợ gốc hiện tại 1.908.909.000
Lãi trong hạn 7.047.854
Lãi quá hạn 126.640.611
Phạt chậm trả lãi 6.202.863
Tổng cộng 2.048.800.328

Tổng cộng: 2.048.800.328 đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ không trăm bốn mươi tám triệu tám trăm nghìn ba trăm hai mươi tám đồng).

Và số tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 27/03/2018 cho đến khi Khách hàng thanh toán hết nợ cho SCB theo mức lãi phạt quá hạn của các hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng đã ký và thông báo điều chỉnh lãi (nếu có).

Đến nay Khách hàng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ và chưa thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý tài sản thu hồi nợ. Mặc khác theo nội dung làm việc ngày 07/03/2018, Khách hàng cam kết hạn chót đến ngày 10/03/2018 gửi phương án chi tiết và các chứng từ liên quan đến nguồn thu nhập trả nợ cho SCB nhưng đến nay Khách hàng vẫn chưa thực hiện đúng cam kết.

Vì vậy SCB thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Việc thu giữ tài sản bảo đảm có sự tham gia của Chính quyền địa phương. Mọi sự cản trở việc thu giữ tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho SCB (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

SCB thông báo cho Bên vay/ Bên bảo đảm/ Bên chiếm giữ tài sản biết về thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

Thời gian thu giữ tài sản: Lúc 09h 00’ ngày 10/04/2018

- Địa điểm thu giữ tài sản: Số 36 Võ Thị Sáu, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp.

- Tài sản bảo đảm sẽ được thu giữ: Tài sản nêu tại mục 1 của Thông báo này.

- Thành phần tham gia bao gồm:

 • Đại diện UBND Phường An Thạnh
 • Đại diện Công an An Thạnh
 • Đại diện SCB: Ông Trần Hoài Phương – Chức vụ Phó Giám Đốc Chi Nhánh

SCB yêu cầu ông/bà Lê Hoàng Chinh, Huỳnh Thị Thu Hương nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do ông/bà Lê Hoàng Chinh, Huỳnh Thị Thu Hương có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;

Trụ sở UBND Phường An Thạnh.

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Cơ quan vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Đồng Tháp
Địa chỉ: 60 – 62 Đốc Binh Kiều, phường 2, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Ông Trần Hoài Phương - Chức vụ : Phó Giám đốc Chi nhánh
Điện thoại : 0277.3876878 ; Fax: 0277.3876858

5. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm:

Tùy tình hình thực tế SCB sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý tài sản bảo đảm phù hợp theo quy định của pháp luật.

SCB rất mong nhận được sự hợp tác của ông/bà Lê Hoàng Chinh, Huỳnh Thị Thu Hương và sự hỗ trợ của UBND/Công an Phường An Thạnh.

 

top