Search
24/07/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Ông Nguyễn Viết Cảnh - Bà Tạ Thị Khánh Thơ

Kính gửi: - Ông Nguyễn Viết Cảnh - Bà Tạ Thị Khánh Thơ
- Công ty TNHH Đầu tư Nhật Quân

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Thỏa thuận cấp tín dụng hạn mức số 049/TTCTDHM-SCB-CNBN.17 ngày 07/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bắc Ninh và Công ty TNHH Đầu tư Nhật Quân;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số 103/HĐTC-SCB-CNBN.17 ngày 12/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bắc Ninh và bên bảo đảm là Ông Nguyễn Viết Cảnh – Bà Tạ Thị Khánh Thơ;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 24/05/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bắc Ninh (SCB) đã có Thông báo số 195/TB-CNBN.18 gửi cho Ông Nguyễn Viết Cảnh – Bà Tạ Thị Khánh Thơ và Công ty TNHH Đầu tư Nhật Quân yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Công ty TNHH đầu tư Nhật Quân (Bên được bảo đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thỏa thuấn cấp tín dụng số 049/TTCTDHM-SCB-CNBN.17 ngày 07/09/2017. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Ông Nguyễn Viết Cảnh - Bà Tạ Thị Khánh Thơ và Công ty TNHH đầu tư Nhật Quân không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Ông Nguyễn Viết Cảnh - Bà Tạ Thị Khánh Thơ và Công ty TNHH đầu tư Nhật Quân về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
01

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 22 tờ bản đồ số 11, thôn Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh..

Quyền sử dụng đất có diện tích 409m2 tại thửa đất số 22 tờ bản đồ số 11, thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà cấp (hạng) 4, diện tích 117m2, diện tích sàn 224 m2, số tầng 03 tầng, hoàn thành xây dựng năm 2004 kết cấu bê tông cốt thép.

Ông Nguyễn Viết Cảnh và bà Tạ Thị Khánh Thơ

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BN 522736 do UBND huyện Gia Bình cấp ngày 28/05/2013 vào sổ cấp GCN CH03424/1053/QĐ.

2. Lý do thu giữ:

Do Ông Nguyễn Viết Cảnh – Bà Tạ Thị Khánh Thơ và Công ty TNHH đầu tư Nhật Quân vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 14 tháng 08 năm 2018

Địa điểm thu giữ: Nơi tọa lạc tài sản tại Thôn Đại Bái, xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh.

Thành phần tham gia bao gồm:

3.1. Đại diện Lãnh đạo UBND Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

3.2. Đại diện Công an Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

3.3. Trưởng thôn Đại Bái, xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

3.4. Đại diện SCB: Lãnh đạo Chi nhánh Bắc Ninh.

SCB yêu cầu Ông Nguyễn Viết Cảnh – Bà Tạ Thị Khánh Thơ, Công ty TNHH đầu tư Nhật Quân nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Công ty TNHH đầu tư Nhật Quân có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;

Trụ sở UBND Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc thu giữ tài sản theo nội dung Thông báo này, Ông Nguyễn Viết Cảnh - Bà Tạ Thị Khánh Thơ, Công ty TNHH đầu tư Nhật Quân vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bắc Ninh.

Địa chỉ: 316 Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh.

Ông: Trần Ngọc Thắng Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

Ông: Vũ Quang Huy Chức vụ: PGĐ Chi nhánh kiêm Giám đốc kinh doanh

Số điện thoại: (0222).3856.736 (số máy lẻ 201 hoặc 207)

SCB thông báo để Quý Ông Nguyễn Viết Cảnh – Bà Tạ Thị Khánh Thơ và Công ty TNHH đầu tư Nhật Quân được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top