Search
19/04/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Bà Nguyễn Thị Được và ông Nguyễn Tuấn Dũng

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số 015/TTCV-DH-SCB-CNBN.17 ngày 12/05/2017 và Phụ lục Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số 015-1/PLTTCV-DH-SCB-CNBN.17 ngày 17/05/2018 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bắc Ninh với bà Nguyễn Thị Được và ông Nguyễn Tuấn Dũng;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 060/HĐTC-SCB-CNBN.17 ngày 17/05/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bắc Ninh với bà Nguyễn Thị Được;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 15/10/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bắc Ninh (SCB) đã có Thông báo số 436/TB-CNBN.18 gửi cho Bà Nguyễn Thị Được và ông Nguyễn Tuấn Dũng yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là bà Nguyễn Thị Được và ông Nguyễn Tuấn Dũng (Bên được bảo đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số 015/TTCV-DH-SCB-CNBN.17 ngày 12/05/2017 và Phụ lục Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số 015-1/PLTTCV-DH-SCB-CNBN.17 ngày 17/05/2018. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Bà Nguyễn Thị Được không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Bà Nguyễn Thị Được và ông Nguyễn Tuấn Dũng về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản bảo đảm:

STT Tên tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Quyền sử dụng đất có diện tích 76,3m2, quyền sở hữu nhà ở có tổng diện tích sàn 293,1m2 tại phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Quyền sử dụng đất có diện tích 76,3m2, quyền sở hữu nhà ở có tổng diện tích sàn 293,1m2 diện tích số 37, tờ bản đồ số 05, tại phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Bà Nguyễn Thị Được

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 089537 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 18/04/2017, số vào sổ cấp GCN số CS 00864

2.Lý do thu giữ tài sản bảo đảm:

Do bà Nguyễn Thị Được và ông Nguyễn Tuấn Dũng vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm thu giữ: Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thành phần tham gia bao gồm:

 • Đại diện Lãnh đạo UBND phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 • Đại diện Công an phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trưởng khu phố Phan Đăng Lưu, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 • Đại diện SCB: Lãnh đạo Chi nhánh Bắc Ninh

SCB yêu cầu Bà Nguyễn Thị Được và ông Nguyễn Tuấn Dũng nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do bà Nguyễn Thị Được và ông Nguyễn Tuấn Dũng có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

 • Trang thông tin điện tử: https://www.scb.com.vn;
 • Trụ sở UBND phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;
 • Trụ sở UBND xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc thu giữ tài sản theo nội dung Thông báo này, Bà Nguyễn Thị Được/ông Nguyễn Tuấn Dũng/ Công ty TNHH VD Sun vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bắc Ninh
 • Địa chỉ: 316 Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh.
 • Ông: Trần Ngọc Thắng - Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh.
 • Ông: Đinh Viết Cường - Chức vụ: Phó Giám đốc Kinh doanh
 • Số điện thoại: (0222).3856.736 (số máy lẻ 201 hoặc 305)

SCB thông báo để Bà Nguyễn Thị Được và ông Nguyễn Tuấn Dũng/ Công ty TNHH VD Sun được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top