Search
10/02/2020

SCB bán thanh lý xe Ô tô

1. Đối tượng đăng ký mua: cá nhân/tổ chức có nhu cầu.

2. Tài sản thanh lý:

Stt Hiệu xe Loại xe Biển kiểm soát Năm SX Số km sử dụng chốt đến 30/10/2019 Giá khởi điểm (đồng), đã bao gồm VAT
1 Toyota Camry 04 chỗ 51A-170.64 2003 315.769 268.920.000
2 Huyndai Sonata 2.0 04 chỗ 56N-4704 2009 176.313 335.340.000
3 Toyota Innova 07 chỗ 51A-633.80 2006 299.667 238.140.000
4 Toyota Innova 07 chỗ 52Z-3389 2006 195.759 238.140.000
5 Toyota Innova 07 chỗ 29A-905.01 2006 175.891 238.140.000
6 Mitsubishi Grandix 07 chỗ 51A-626.85 2005 224.641 226.800.000
7 Huyndai Starex 07 chỗ 52P-3572 2008 84.348 327.240.000
8 Huyndai Starex 07 chỗ 52P-3814 2008 157.942 307.800.000
9 Huyndai Starex 07 chỗ 52P-3931 2008 217.343 307.800.000
10 Huyndai Starex 07 chỗ 52P-3841 2008 113.621 289.170.000
11 Huyndai Starex 07 chỗ 52P-3789 2008 150.040 289.170.000
12 Huyndai Starex 07 chỗ 52P-3803 2008 172.347 307.800.000
13 Huyndai Sonata 2.0 04 chỗ 56N-4951 2009 312.946 314.280.000
14 Huyndai Sonata 2.0 04 chỗ 56N-4808 2009 341.964 314.280.000
15 Toyota Innova 07 chỗ 52Z-0895 2006 282.394 238.140.000

3. Phương thức bán:

Tổ chức bán thanh lý bằng hình thức chào giá kín (theo mẫu của SCB đính kèm) bỏ vào phong bì, dán kín niêm phong để Hội đồng thanh lý họp mở thư chào giá chọn cá nhân/tổ chức có giá chào mua cao nhất.

Người mua thực hiện chào giá mua riêng từng xe. Hội đồng thanh lý sẽ quyết định người mua dựa theo mức chào giá.

Mức giá trúng thầu là mức giá quy định không thấp hơn mức giá sàn làm giá khởi điểm để chào giá kín cộng với bội số của 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

Giá trúng thầu là giá đã bao gồm thuế VAT:

  • SCB chịu trách nhiệm nộp thuế TNDN.
  • Tất cả chi phí liên quan còn lại (bao gồm các khoản phí, lệ phí, thuế…): do người mua trúng thầu chịu trách nhiệm chi trả.

Người trúng thầu sẽ tự thực hiện các thủ tục đăng ký sang tên theo quy định của cơ quan nhà nước.

4. Đặt cọc (ký quỹ) và cách thức xử lý:

4.1. Giá trị tiền đặt cọc: 30.000.000 đồng/01 xe (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).

4.2. Cách thức xử lý:

CBNV/người thân CBNV SCB, CBNV/người thân CBNV các Công ty trực thuộc; cá nhân/tổ chức bên ngoài đăng ký mua thanh lý không trúng thầu sẽ được hoàn trả lại tiền đặt cọc. Tuy nhiên, SCB sẽ giữ lại tiền đặt cọc (ký quỹ) của 02 CBNV/người thân CBNV SCB, CBNV/người thân CBNV các Công ty trực thuộc; cá nhân/tổ chức bên ngoài không trúng thầu có giá chào mua cao thứ 02 và thứ 03 của đợt đấu giá. SCB sẽ hoàn trả tiền đặt cọc (ký quỹ) cho các cá nhân/tổ chức không trúng thầu khi cá nhân/tổ chức có kết quả trúng thầu hoàn tất thủ tục đăng ký với SCB (đối với danh sách người liền kề tiếp theo).

Đối với người trúng thầu thì số tiền đặt cọc (ký quỹ) sẽ được trừ vào số tiền thanh toán mua xe ô tô thanh lý.

Trường hợp người trúng thầu từ chối mua sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc (ký quỹ) tại SCB.

Trường hợp cá nhân/tổ chức bỏ giá chào mua thấp hơn giá khởi điểm của SCB đưa ra thì sẽ mất tiền đặt cọc (ký quỹ).

Trong vòng 05 ngày làm việc, cá nhân/tổ chức trúng thầu (có giá mua cao nhất) mua thanh lý xe ô tô phải liên hệ Phòng Quản trị và Phát triển mạng lưới để thực hiện các thủ tục thanh lý theo quy định. Trường hợp không liên hệ theo thời gian quy định nêu trên, Hội đồng thanh lý tài sản sẽ chọn đơn vị có giá trúng thầu liền kề thấp hơn kế tiếp và tương tự đến cá nhân/tổ chức có thứ tự thứ 02.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia chào giá mua xe ô tô:

Thời gian: từ 8 giờ 00 ngày 20/02/2020 đến 16 giờ 00 ngày 20/02/2020.

Địa điểm nộp hồ sơ:

Đơn vị nhận hồ sơ Địa chỉ Người nhận hồ sơ
Phòng Quản trị và Phát triển mạng lưới Lầu 6, Tòa nhà 927 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM. Bà Thanh Loan (028)39 230 666 – ext: 197

Lưu ý:

Người đăng ký mua nộp tiền đặt cọc cùng với thời điểm đăng ký, nếu không đặt cọc xem như không đăng ký.

Cá nhân/tổ chức tham gia đấu thầu: điền các thông tin cần thiết vào Phiếu đăng ký (theo mẫu SCB), bỏ vào bao thư đã niêm phong (01 xe đăng ký tham gia/01 bì hồ sơ) và gửi lại cho Phòng Quản trị và Phát triển mạng lưới/Văn phòng SCB Miền Bắc theo thời gian quy định tại mục 5 (không hạn chế số lượng xe đăng ký mua của từng cá nhân/ tổ chức trong tổng số lượng xe bán thanh lý).

6. Địa điểm và thời gian xem xe:

Thời gian: từ 08 giờ 00 ngày 10/02/2020 đến ngày 17 giờ 00 ngày 19/02/2020.

Địa điểm:

Xe thanh lý tại Mục 2 Địa chỉ xem xe Nhân sự hướng dẫn
STT từ 01 đến 13 Bãi xe 999 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM Ông Quốc Dũng – 0916.021.082
STT từ 14 đến 15 Bãi xe 606 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM Ông Đức Trung – 0918.152366

7. Thời gian tổ chức mở thư chào giá: Hội đồng thanh lý tài sản sẽ thông báo thời gian mở thầu cụ thể sau.

Mọi chi tiết liên quan đến thủ tục thực hiện thanh lý, vui lòng liên hệ Phòng QT&PTML:

Ông Quốc Dũng: 028.39230666 – ext: 467.

Bà Thanh Loan: 028.39230666 – ext: 197.

 

top