Search
icon cctg dn 189 ngay 1

Chứng chỉ tiền gửi SCB ngắn hạn

Là một hình thức gửi tiền đặc biệt hấp dẫn cam kết mang đến lợi ích cao nhất cho Khách hàng với lãi suất vượt trội và chuyển nhượng linh hoạt.

ĐĂNG KÝ

LỢI ÍCH

Đầu tư an toàn, hiệu quả với lãi suất hấp dẫn.

Linh hoạt sử dụng vốn theo nhu cầu.

Được tự do chuyển nhượng.

ĐẶC TÍNH

Đối tượng tham gia: Khách hàng tổ chức cư trú và Khách hàng cá nhân.

Kỳ hạn: 189 ngày.

Mệnh giá: 100 triệu đồng, 200 triệu đồng, 500 triệu đồng, 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng và 5 tỷ đồng.

Phương thức trả lãi: cuối kỳ.

Quy định khác:

  • Không được thanh toán trước hạn Chứng chỉ tiền gửi.
  • Không thực hiện tái ký gửi. CCTG đến hạn, SCB sẽ giữ hộ, tạm treo gốc lãi chờ Khách hàng đến nhận. Trong thời gian giữ hộ Khách hàng không được hưởng lãi và không phải trả phí giữ hộ.
  • CCTG được sử dụng làm tài sản cầm cố tại SCB hoặc tại các tổ chức tín dụng khác theo các quy định hiện hành của SCB và pháp luật có liên quan.
  • Các nội dung khác thực hiện theo các Quy định tiền gửi của SCB, của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

ĐẦU TƯ KỲ HẠN NGÀY

icon tang uu dai them phat tai khdn 1

TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN THÔNG THƯỜNG

icon tien gui co ky han thong thuong KHDN

TĂNG ƯU ĐÃI – THÊM PHÁT TÀI

icon dau tu ky han ngay khdn 1

ĐẦU TƯ TRỰC TUYẾN

icon dau tu truc tuyen KHDN

TIỀN GỬI KÝ QUỸ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÀNH NGHỀ

icon tien gui ky quy dam bao hoat dong kinh doanh nganh nghe KHDN 1

Chứng chỉ tiền gửi 24 tháng

icon cctg dn 24

TIỀN GỬI ĐẦU TƯ ƯU VIỆT

icon tien gui dau tu uu viet

 

top