Search
icon cctg dn 24

Chứng chỉ tiền gửi 24 tháng

Là một loại Giấy tờ có giá do SCB phát hành dành cho các Khách hàng tổ chức cư trú nhằm đa dạng kênh đầu tư và gia tăng hiệu quả tài chính cho Khách hàng.

ĐĂNG KÝ

LỢI ÍCH

Lãi suất hấp dẫn.

Linh hoạt sử dụng vốn theo nhu cầu.

ĐẶC TÍNH

Đồng tiền phát hành: VND

Hình thức phát hành: CCTG ghi danh

Kỳ hạn: 24 tháng

Mệnh giá: 100 triệu đồng, 200 triệu đồng, 500 triệu đồng, 1 tỷ đồng và 2 tỷ đồng

Lãi suất: Vui lòng liên hệ tại các điểm giao dịch của SCB

Phương thức trả lãi: định kỳ 12 tháng

Khách hàng thực hiện giao dịch tại các Điểm giao dịch theo quy định.

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

ĐẦU TƯ KỲ HẠN NGÀY

icon tang uu dai them phat tai khdn 1

TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN THÔNG THƯỜNG

icon tien gui co ky han thong thuong KHDN

TĂNG ƯU ĐÃI – THÊM PHÁT TÀI

icon dau tu ky han ngay khdn 1

ĐẦU TƯ TRỰC TUYẾN

icon dau tu truc tuyen KHDN

TIỀN GỬI KÝ QUỸ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÀNH NGHỀ

icon tien gui ky quy dam bao hoat dong kinh doanh nganh nghe KHDN 1

Chứng chỉ tiền gửi SCB ngắn hạn

icon cctg dn 189 ngay 1

TIỀN GỬI ĐẦU TƯ ƯU VIỆT

icon tien gui dau tu uu viet

 

top