Search
icon chung chi tien gui ngan han 2

CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI 24 THÁNG

Lãi suất hấp dẫn và linh hoạt khi Khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn.

Mở Tài khoản

THỜI GIAN

Từ 01/07/2021

LỢI ÍCH

 • Lãi suất hấp dẫn
 • Linh hoạt sử dụng nguồn vốn theo nhu cầu

ĐẶC TÍNH

 • Kỳ hạn: 24 tháng.
 • Mệnh giá: 100 triệu đồng, 200 triệu đồng, 500 triệu đồng, 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng.
 • Phương thức trả lãi: định kỳ hàng 12 tháng.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Khách hàng cá nhân là người Việt Nam cư trú.

Khách hàng là tổ chức cư trú.

Khách hàng thực hiện giao dịch tại các Điểm giao dịch SCB theo quy định.

QUY ĐỊNH KHÁC

 • Khi Khách hàng có nhu cầu thanh toán Chứng chỉ tiền gửi trước hạn, SCB thực hiện thanh toán toàn bộ Chứng chỉ tiền gửi (không áp dụng thanh toán một phần trước hạn) và Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất mà SCB công bố tại thời điểm Khách hàng yêu cầu thanh toán trước hạn.
  - Khách hàng phải hoàn trả cho SCB phần chênh lệch ưu đãi đã nhận (nếu có) so với tiền lãi thực hưởng do thanh toán Chứng chỉ tiền gửi trước hạn.
  - Khách hàng phải trả phí kiểm đếm, phí thanh toán Chứng chỉ tiền gửi trước hạn và các loại phí khác mà SCB công bố tại thời điểm thanh toán trước hạn (nếu có)
 • Không tái ký gửi khi đến hạn.
 • Không áp dụng Đồng chủ sở hữu.
 • Các quy định khác thực hiện theo Quy trình giao dịch tiền gửi và các quy định khác của SCB và pháp luật có liên quan.

Xem biểu lãi suất

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

icon chung chi tien gui ngan han

CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI SCB NGẮN HẠN

Chứng chỉ tiền gửi SCB ngắn hạn là một hình thức gửi tiền đặc biệt hấp dẫn cam kết mang đến lợi ích cao nhất cho Khách hàng

icon tien gui co ky han thong thuong 4

TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Sản phẩm tiền gửi dành cho Khách hàng cá nhân với kỳ hạn và hình thức lĩnh lãi đa dạng

icon chung chi tien gui ngan han 2

CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI 24 THÁNG

Lãi suất hấp dẫn và linh hoạt khi Khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn.

icon gui cang dai uu dai cang cao

Kỳ hạn linh hoạt - Lãi suất tối ưu

Sản phẩm tiền gửi dành cho Khách hàng cá nhân với lãi suất hấp dẫn và kỳ hạn linh hoạt.

icon tien gui tiet kiem online

TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE

Khách hàng chủ động mở, rút, kiểm tra Tài khoản tiết kiệm mọi lúc mọi nơi với eBanking của SCB một cách nhanh chóng – an toàn – lãi suất hấp dẫn.

icon tien gui co ky han thong thuong 2

TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG

Đa dạng về kỳ hạn, hình thức lĩnh lãi và loại tiền gửi tiết kiệm

icon tien gui co ky han thong thuong 3

Tiết kiệm song hành – Bảo hiểm toàn tâm

Gửi 1 nhận 2 trao ngay lợi tức

icon tien gui tiet kiem phat loc tai 1

TIẾT KIỆM PHÁT LỘC TÀI

Giải pháp an toàn, sinh lời tối đa trên khoản tiền nhàn rỗi cố định

 

top