Search
icon tk von dau tu truc tiep khdn

TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

Là sản phẩm đáp ứng nhu cầu cho các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh mở tài khoản để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Mở Tài khoản

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Sản phẩm được thiết kế riêng, đảm bảo theo đúng quy định quy định của Pháp luật, đồng thời mang lại nhiều tiện ích cho Quý Khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Mức lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh trên thị trường.

ĐẶC TÍNH

Loại tiền: VND và các loại ngoại tệ SCB có huy động.

Không phải duy trì số dư tối thiểu.

Lãi suất: Theo quy định của SCB công bố trong từng thời kỳ.

Quý Khách hàng chỉ được mở tài khoản này tại một tổ chức tín dụng được phép, trong đó:

+ Đối với đồng tiền đầu tư là ngoại tệ: tương ứng với từng loại ngoại tệ chỉ mở 1 tài khoản cho ngoại tệ đó.

+ Đối với đồng tiền đầu tư là VND: chỉ được mở một tài khoản bằng VND tại tổ chức tín dụng đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ.

Tài khoản này chỉ dùng để thực hiện các giao dịch thu, chi theo quy định của pháp luật và của SCB.

Không được thực hiện giao dịch thu, chi trên Internet Banking.

Đóng tài khoản khi có nhu cầu chuyển sang giao dịch tại tổ chức tín dụng khác.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN DÙNG

icon TK quan ly du an chuyen dung KHDN

TÀI KHOẢN VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI

khdn nam 1

TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP

icon tk von dau tu gian tiep khdn 1

TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI

icon TK von dau tu truc tiep ra nuoc ngoai KHDN

TÀI KHOẢN VỐN CHUYÊN DÙNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

icon TK von chuyen dung giao dich chung khoan KHDN

TÀI KHOẢN VỐN PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

icon tk von phat hanh chung khoan khdn

Gói Tài khoản thanh toán S-StartUp

icon s starup

GÓI TÀI KHOẢN THANH TOÁN
S-COMBO

icon scombo

TÀI KHOẢN SCB 100+

icon TK SCB 100

TÀI KHOẢN THANH TOÁN ĐA LỢI

icon tk thanh toan da loi KHDN

TIỀN GỬI THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG

icon tai khoan thanh toan thong thuong khdn

 

top