Search
pic

TÀI KHOẢN VỐN CHUYÊN DÙNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Là sản phẩm đáp ứng nhu cầu của Công ty chứng khoán mở tài khoản để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư.

Mở Tài khoản

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Dễ dàng quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư, tách bạch với tài khoản tiền gửi khác của Khách hàng.

Mức lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh trên thị trường.

ĐẶC TÍNH

Loại tiền: VND.

Không phải duy trì số dư tối thiểu.

Lãi suất: theo quy định của SCB trong từng thời kỳ.

Quý Khách hàng chỉ được sử dụng tài khoản này để thực hiện các giao dịch thu, chi theo quy định của pháp luật và của SCB; đồng thời phải tự chịu trách nhiệm về các giao dịch thu, chi này.

Có thể thực hiện giao dịch thu, chi trên Internet Banking.

Quý Khách hàng được quyền đóng tài khoản khi có nhu cầu chuyển sang giao dịch tại tổ chức tín dụng khác.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

TÀI KHOẢN SCB 100+

pic

TÀI KHOẢN THANH TOÁN ĐA LỢI

pic

TIỀN GỬI THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG

pic

TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

pic

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN DÙNG

pic

TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI

pic

TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP

pic

TÀI KHOẢN VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI

pic

TÀI KHOẢN VỐN PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

pic

 

top