Công cụ tính toán - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

Công cụ tính toán

  • Tính lãi tiền gửi KHCN

  • Tính lãi tiền vay

  • Mua bán ngoại tệ

Tính lãi tiền gửi KHCN

Chương trình tính lãi tiền gửi là công cụ hỗ trợ Khách hàng tính toán và biết trước số tiền lãi trong tương lai, giúp Khách hàng đưa ra quyết định tài chính nhanh chóng và chính xác.

Quý khách vui lòng nhập các thông tin sau:

% / năm

Kết quả

Số tiền gửi (VNĐ)
VND
Số tiền lãi
VND
Tìm hiểu thêm về các sản phẩm tiết kiệm khác
Các trường hợp lĩnh lãi
Lĩnh lãi đầu kỳ
VND
Lĩnh lãi định kỳ
VND/ tháng
VND/ quý
VND/ 6 tháng
VND/ năm
Lĩnh lãi cuối kỳ
VND

Ghi chú lãi phù hợp:
• Nếu chọn "Lĩnh lãi hàng tháng": kỳ hạn gửi phải tròn tháng.
• Nếu chọn "Lĩnh lãi hàng quý": kỳ hạn gửi phải tròn tháng và chia hết cho 3.
• Nếu chọn "Lĩnh lãi hàng 6 tháng" : kỳ hạn gửi phải tròn tháng và chia hết cho 6.
• Nếu chọn "Lĩnh lãi hàng năm" : Kỳ hạn gửi phải tròn tháng và chia hết cho 12.

Lưu ý:
Công cụ tính toán lãi suất tiền gửi chỉ mang tính chất tham khảo, để biết thêm chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc Khách hàng, Hotline: 1800 5454 38 hoặc liên hệ với Chi nhánh / PGD gần nhất của SCB.

Tính lãi tiền vay

Chương trình tính lãi tiền vay là công cụ hỗ trợ Khách hàng tính toán và biết trước số tiền lãi phải trả nợ trong tương lai, giúp Khách hàng đưa ra quyết định tài chính nhanh chóng và chính xác.

Quý khách vui lòng nhập các thông tin sau:

  • Phương thức tính lãi:
  • Phương thức trả gốc:
  • Phương thức trả lãi:

Kết quả

Kỳ trả nợ Ngày trả nợ Số tiền gốc phải trả Sô tiền lãi phải trả Số tiền trả hàng kỳ Số tiền gốc còn nợ

Lưu ý:
Chương trình tính toán trên website đã được đơn giản hóa và mang tính tham khảo.

Mua bán ngoại tệ

  • Quý khách muốn

Kết quả

+ Số tiền quy đổi:
VND

Lưu ý:
Công cụ tính toán đã được đơn giản hóa và mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chính xác Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng giao dịch gần nhất của SCB.

 

top