Search

VISA X SHOPEE ƯU ĐÃI: ĐẾN 100.000 VND

 

Ưu đãi:
A. Đối với người dùng mới:
• Giảm 50.000 VNĐ khi thanh toán lần đầu bằng Thẻ Hợp lệ, không yêu cầu đơn hàng tối thiểu, áp dụng hàng ngày trong Thời Gian Khuyến Mãi
B. Đối với người dùng hiện tại:
• Giảm 60.000 VNĐ cho đơn hàng tối thiểu 800.000 VNĐ/giao dịch bằng Thẻ đủ điều kiện trên Shopee Mall vào các ngày Thứ Hai hàng tuần
• Giảm 100.000 VNĐ cho đơn hàng tối thiểu 1.500.000 VNĐ/giao dịch bằng Thẻ đủ điều kiện vào các ngày 15 và 25 hàng năm và các ngày có hai chữ số 7/7, 8/8, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12, 15/1, 2/2, 3/3 từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 trong khung giờ từ 09:00 đến 23:59.

Thời gian: ưu đãi có hiệu lực từ nay đến ngày 30/06/2024

Điều khoản và điều kiện chung:
- Ưu đãi người dùng mới chỉ áp dụng cho một số sản phẩm nhất định.
- Khuyến mãi dành cho người dùng hiện tại (thứ Hai hàng tuần) chỉ áp dụng cho các cửa hàng chính thức của Shopee Mall (trừ SIM card, Voucher - Sản phẩm dịch vụ, sữa cho bé dưới 2 tuổi và các sản phẩm do nhà cung cấp tự giao).
- Khuyến mãi dành cho người dùng hiện tại (ngày đặc biệt) không áp dụng cho SIM, Voucher - Sản phẩm dịch vụ, sữa cho bé dưới 2 tuổi và các sản phẩm do nhà cung cấp tự giao.
- Đối với khuyến mãi dành cho người dùng mới, mỗi thẻ và tài khoản được hưởng Ưu đãi 01 lần/chương trình.
- Đối với khuyến mãi dành cho người dùng hiện tại (thứ Hai hàng tuần và các ngày đặc biệt), mỗi thẻ và tài khoản được hưởng Ưu đãi 01 lần/tháng/chương trình.
- Chương trình sẽ kết thúc khi kết thúc Thời gian Khuyến mại hoặc khi hết số lượng ưu đãi tối đa của chương trình, tùy điều kiện nào đến trước.
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác của Shop.
- Ưu đãi sẽ không được cấp lại nếu đơn hàng bị hủy hoặc yêu cầu trả lại/hoàn tiền vì bất kỳ lý do nào.
- Ưu đãi không được quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng dưới mọi hình thức.
- Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ. Chương trình sẽ không chấp nhận các đơn đặt hàng có dấu hiệu lạm dụng khuyến mãi hoặc vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng hoặc chính sách của Shop hoặc không đáp ứng các điều kiện bắt buộc.
- Điều khoản và điều kiện của chương trình có thể được sửa đổi, thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
- Nếu có thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến chương trình, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng trong vòng 24h kể từ khi phát sinh sự cố - Shopee: 1900 1221 hoặc truy cập https://help.shopee.vn/portal.
- Các đặc quyền không được quy đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, thẻ giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền VIP khác, trừ khi có quy định khác.
- Visa & Người bán tham gia có quyền tạm dừng, hủy bỏ hoặc sửa đổi Ưu đãi cũng như Điều khoản & Điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
- Trong mọi trường hợp có tranh chấp, quyết định của Visa sẽ là quyết định cuối cùng.
- Để tránh nghi ngờ, mặc dù Visa đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ưu đãi này vì lợi ích của chủ thẻ Visa nhưng Người bán là nhà cung cấp duy nhất tất cả hàng hóa và/hoặc dịch vụ và/hoặc giải thưởng theo ưu đãi này. Theo đó, Chủ thẻ Visa hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng việc Chủ thẻ mua bất kỳ hàng hóa và/hoặc dịch vụ và/hoặc giải thưởng nào theo Ưu đãi này sẽ cấu thành một hợp đồng chỉ giữa Người bán và Chủ thẻ, còn Visa thì không, cũng như không. sẽ trở thành một đảng trong đó.
- Bằng cách sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ hàng hóa, giải thưởng và dịch vụ nào theo Ưu đãi này, Chủ thẻ Visa hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Visa sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ người nào về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí nào hoặc khiếu nại (dù trực tiếp hay gián tiếp) liên quan đến bất kỳ thương tích cá nhân, tử vong, trình bày sai, thiệt hại hoặc thiếu sót nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ được cung cấp theo Ưu đãi.

Loại thẻ áp dụng: Thẻ SCB Visa

Kênh áp dụng: Website https://help.shopee.vn/portal. / Ứng dụng di động Shopee

 

top