Search

VISA X GOCAR ƯU ĐÃI: GIẢM 30.000 VND

 

Ưu đãi: Giảm 30.000 VNĐ ngay cho bất kỳ Khách hàng hợp lệ thực hiện giao dịch GoCar đầu tiên trên 100.000 VNĐ với Thẻ hợp lệ trên ứng dụng Gojek.

Thời gian: Từ nay đến 30/09/2024.

Điều khoản và điều kiện chung:
- Khách hàng hợp lệ liên kết thẻ Visa lần đầu tiên trên ứng dụng Gojek và thực hiện giao dịch GoCar đầu tiên trên 100.000 VNĐ sẽ được giảm trực tiếp ngay 30.000 VNĐ.
- Mỗi Khách hàng hợp lệ chỉ nhận được duy nhất một (01) voucher trong thời gian diễn ra chương trình.
- Voucher không có giá trị quy đổi ra tiền mặt và không thể chuyển nhượng.
- Visa và Gojek có quyền dừng chương trình bất cứ lúc nào nếu ngân sách chương trình đã được sử dụng hết.
- Không thể quy đổi Ưu đãi thành tiền mặt hoặc sử dụng ưu đãi kết hợp với các chương trình khuyến mãi, giảm giá, phiếu giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt khác, ngoại trừ được ghi chú cụ thể. Visa và nhà cung cấp có quyền tạm dừng, hủy bỏ hoặc thay đổi Ưu đãi cũng như Điều Kiện và Điều Khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
- Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi nhà cung cấp. Bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và nhà cung cấp. Chủ thẻ Visa sẽ không thực hiện khiếu nại đối với Visa.
- Trong trường hợp có tranh cãi, quyết định của Visa là quyết định cuối cùng.
- Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này.
- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.

Loại thẻ áp dụng: Thẻ SCB Visa

Kênh áp dụng: Dịch vụ GoCar trên ứng dụng di động Gojek

 

top