Search

VISA X BE ƯU ĐÃI: GIẢM 50%

 

Ưu đãi:
A. Ứng dụng Be:
1. Ưu đãi giảm 50% tối đa 25.000 VNĐ cho chuyến xe beCar
- Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ
- Không sử dụng cùng với các khuyến mại các của Be
- Khuyến mại không bao gồm phụ phí

2. Ưu đãi giảm 50% tối đa 15.000 VNĐ cho chuyến xe beBike
- Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ
- Không sử dụng cùng với các khuyến mại các của Be
- Khuyến mại không bao gồm phụ phí
- Số lượng ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn so với dự kiến.
- Số lượng ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn so với dự kiến.

3. Ưu đãi giảm 50% tối đa 15.000 VNĐ cho chuyến xe beDelivery
- Không sử dụng cùng với các khuyến mại các của Be
- Khuyến mại không bao gồm phụ phí
- Số lượng ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn so với dự kiến.

B. Ưu đãi chuyên biệt: Mã VISABECORP
Mã giảm 50% tối đa 20.000 VNĐ cho chuyến xe beBike/ beCar/ beTaxi/ Vinfast
- Ưu đãi áp dụng tại các tỉnh thành mà Be cung cấp dịch vụ
- Không sử dụng cùng với các khuyến mại các của Be
- Khuyến mại không bao gồm phụ phí
- Số lượng ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn so với dự kiến.
Tối đa 1.000.000 một tháng.


Thời gian: Từ nay đến 30/09/2024.

Điều khoản và điều kiện chung:
- Không thể quy đổi Ưu đãi thành tiền mặt hoặc sử dụng ưu đãi kết hợp với các chương trình khuyến mãi, giảm giá, phiếu giảm giá, ngoại trừ được ghi chú cụ thể.
- Visa và Nhà cung cấp có quyền tạm dừng, hủy bỏ hoặc thay đổi Ưu đãi cũng như Điều Kiện và Điều Khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
- Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi Nhà cung cấp. Bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa Chủ thẻ và Nhà cung cấp. Chủ thẻ Visa sẽ không thực hiện khiếu nại đối với Visa.
- Trong trường hợp có tranh cãi, quyết định của Visa và/hoặc Nhà cung cấp là quyết định cuối cùng.
- Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để Chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là Nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, Chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân Chủ thẻ và Nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này.
- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, Chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.

Loại thẻ áp dụng: Chủ thẻ doanh nghiệp Visa

Kênh áp dụng: Ứng dụng di động Be

 

top