Search

VISA X ĂN NGON – GIÁ GỌN ƯU ĐÃI: GIẢM 20%

 

Ưu đãi: Giảm 20% trên tổng hóa đơn khi bạn thanh toán bằng Thẻ Visa và trích dẫn "Dùng bữa và tiết kiệm bằng Visa - giảm giá tới 20%" tại bất kỳ nhà hàng nào tham gia chương trình. Để biết danh sách các nhà hàng tham gia, vui lòng truy cập dineandsave.visa.com

Thời gian: Từ nay đến 30/06/2024.

Điều khoản và điều kiện chung:
- Các ưu đãi trong chương trình Dùng bữa và tiết kiệm bằng Visa ("Ưu đãi ăn uống") có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 (bao gồm cả hai ngày) ("Thời gian ưu đãi").
- Ưu đãi Ăn uống là quyền lợi được cung cấp tại một số nhà hàng chọn lọc ("Nhà hàng Tham gia") ở Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Việt Nam và Ấn Độ. Để biết danh sách đầy đủ các Nhà hàng Tham gia và địa điểm của họ, vui lòng truy cập các liên kết tương ứng ở trên.
- Tất cả chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ hiện tại ("Chủ thẻ") của thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước thương mại và tiêu dùng Visa hợp lệ ("Thẻ đủ điều kiện") đều đủ điều kiện nhận Ưu đãi ăn uống.
- Chủ thẻ đủ điều kiện được giảm giá lên tới 20% trên tổng hóa đơn tại các Nhà hàng Tham gia khi họ thực hiện thanh toán khi dùng bữa tại Nhà hàng Tham gia bằng thẻ Đủ điều kiện.
- Không có giới hạn về số lần Chủ thẻ có thể ghé thăm từng Nhà hàng Tham gia trong Thời gian Ưu đãi cho Ưu đãi Ăn uống, với điều kiện là với mỗi lần ghé thăm, Chủ thẻ chỉ được hưởng Ưu đãi Ăn uống một lần.
- Ưu đãi Ăn uống không được quy đổi thành tiền mặt hoặc các dịch vụ, sản phẩm hoặc giảm giá khác.
- Ưu đãi ăn uống không thể chuyển nhượng và không thể sử dụng kết hợp với các chương trình giảm giá hoặc khuyến mãi khác diễn ra cùng lúc.
- Ưu đãi Ăn uống có thể không có hiệu lực vào những ngày không áp dụng do Nhà hàng Tham gia chỉ định. Vui lòng kiểm tra trực tiếp với các Nhà hàng Tham gia để biết bất kỳ ngày ngừng hoạt động nào mà họ có thể có.
- Các điều khoản và điều kiện của mỗi Nhà hàng tham gia đối với Ưu đãi ăn uống có thể khác nhau.
- Các Nhà hàng tham gia hoàn toàn chịu trách nhiệm về Ưu đãi ăn uống, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực hiện Ưu đãi ăn uống đó. Thông tin chi tiết về Ưu đãi ăn uống như trình bày ở trên dựa trên thông tin được cung cấp bởi các Nhà hàng tham gia. Visa không đưa ra bảo đảm hay tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến bất kỳ thông tin nào trong
- Ưu đãi ăn uống, bao gồm nhưng không giới hạn ở tính chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin đó. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà hàng tham gia có liên quan để xác nhận tính khả dụng và hiệu lực của Ưu đãi ăn uống, hỏi về các điều khoản và điều kiện hoặc các chi tiết khác của Ưu đãi ăn uống hoặc nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác.
- Để tránh nghi ngờ, các Nhà hàng Tham gia là nhà cung cấp duy nhất tất cả hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này. Theo đó, Chủ thẻ hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng việc Chủ thẻ mua bất kỳ hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào theo Ưu đãi Ăn uống sẽ cấu thành một hợp đồng duy nhất giữa Nhà hàng Tham gia có liên quan và Chủ thẻ. Visa không và sẽ không trở thành một bên của hợp đồng đó.
- Bằng việc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào theo Ưu đãi Ăn uống, chủ thẻ hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng:
- Mọi khiếu nại, khiếu nại hoặc tranh chấp dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc mua sắm hoặc nỗ lực mua sắm của Chủ thẻ đối với bất kỳ hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào theo Ưu đãi Ăn uống (gọi là "Khiếu nại") sẽ được Chủ thẻ trực tiếp giải quyết. với Nhà hàng Tham gia và Chủ thẻ sẽ không đưa ra bất kỳ Khiếu nại nào đối với Visa.
- Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Visa sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ Chủ thẻ nào hoặc bất kỳ người nào khác về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc khiếu nại nào (dù trực tiếp hay gián tiếp) liên quan đến bất kỳ thương tích cá nhân, tử vong nào , trình bày sai, thiệt hại hoặc thiếu sót phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Ưu đãi ăn uống hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ được cung cấp theo Ưu đãi ăn uống.

Loại thẻ áp dụng: Thẻ SCB Visa

Kênh áp dụng: Nhà hàng và quán cà phê nổi tiếng ở Châu Á Thái Bình Dương

 

top