Search

SOJO HOTELS: ƯU ĐÃI GIẢM THÊM 50.000 VNĐ

 

Ưu đãi: Giảm thêm 50.000 đồng cho chủ thẻ SCB khi thực hiện đặt dịch vụ và giao dịch thanh toán ngay tại Web/App của SOJO.

Thời gian: từ nay đến 30/06/2024

Điều khoản và điều kiện chung:
- Ưu đãi chỉ áp dụng cho Khách Hàng thực hiện đặt dịch vụ và giao dịch thanh toán ngay tại Web/App của SOJO;
- Được cộng dồn trên ưu đãi sẵn có từ Web/App của SOJO tại thời điểm Khách Hàng thanh toán;
- Ưu đãi áp dụng cho tất cả Khách Hàng SCB và Cán bộ nhân viên SCB;
- Ưu đãi không được quy đổi thành tiền mặt/hàng hóa/dịch vụ khác;
- Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mại khác;
- Khách Hàng và Cán bộ nhân viên SCB phải thanh toán bằng thẻ SCB Visa/Mastercard để được hưởng ưu đãi;
- Khách hàng kiểm tra mức ưu đãi, số tiền giảm giá trước khi quyết định thanh toán. SCB sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu hóa đơn của Khách Hàng không thể hiện số tiền giảm giá mà Khách Hàng vẫn đồng ý thực hiện thanh toán.

Loại thẻ áp dụng: Áp dụng cho tất cả thẻ SCB Visa/Mastercard

Kênh áp dụng:
- Website SOJO: https://sojohotels.com/
- App SOJO Hotels

Liên hệ: https://sojohotels.com/

 

top