Search

MASTERCARD TRAVEL PASS: ƯU ĐÃI PHÍ PHÒNG CHỜ

 

1. Ưu đãi:

 • Ưu đãi về phí khi sử dụng dịch vụ Phòng chờ sân bay do hệ thống DragonPass cung cấp, chỉ sau 01 cú chạm để đăng ký tài khoản DragonPass.
 • Sử dụng các dịch vụ và tiện nghi đẳng cấp tại hơn 1300 phòng chờ hạng thương gia trên toàn thế giới như: chỗ ngồi, truy cập mạng internet không dây, báo và tạp chí, các tiện nghi hỗ trợ kết nối máy tính, ăn nhẹ và đồ uống…
 • Check-in vào phòng chờ dễ dàng bằng mã QR Code, tự chủ động kiểm tra lượt, lịch sử sử dụng, dễ dàng tìm kiếm các thông tin phòng chờ trong khu vực mong muốn,..

2. Thời gian: ưu đãi có hiệu lực từ nay đến khi có thông báo mới

3. Loại thẻ áp dụng:

 • Chương trình Dịch Vụ Phòng Chờ Tại Sân Bay (“Chương Trình”) được áp dụng cho các khách hàng đáp ứng tất cả các điều kiện sau (“Chủ Thẻ Hợp Lệ”)
 • Sở hữu Thẻ tín dụng (thẻ chính) SCB Mastercard World do Ngân Hàng TMCP Sài Gòn phát hành; và
 • Chủ Thẻ là thành viên của Chương Trình Mastercard Travel Pass;
 • Thẻ tín dụng SCB Mastercard World trong tình trạng đang hoạt động (thẻ không bị đóng, không trong tình trạng chậm thanh toán, không bị tạm ngưng hoặc không bị hủy).

4. Điều khoản và điều kiện chung:

 • Chủ Thẻ Hợp Lệ sẽ được nhận được ưu đãi về phí khi sử dụng dịch vụ Phòng chờ sân bay do hệ thống DragonPass International Ltd có địa chỉ tại 173a Ashley Road, Hale, Altrincham, Cheshire WA15 9SD, Anh Quốc (“DragonPass”) cung cấp.
 • Dịch vụ Phòng chờ tại các sân bay thuộc hệ thống DragonPass (“Phòng Chờ”) bao gồm các tiện nghi và dịch vụ như: chỗ ngồi, truy cập mạng internet không dây, báo và tạp chí, các tiện nghi hỗ trợ kết nối máy tính, ăn nhẹ và đồ uống, trừ trường hợp có quy định riêng của bộ phận quản lý Phòng Chờ.
 • Chủ Thẻ Hợp Lệ cần đăng ký thành viên Chương Trình Mastercard Travel Pass. Thông tin chi tiết và việc đăng ký tham gia Chương Trình sẽ được thực hiện thông qua trang web hoặc ứng dụng điện thoại của Chương Trình Mastercard Travel Pass, chi tiết như sau:
 • Việc đăng ký này có thể thực hiện qua trang web Mastercard Travel Pass tại https://mastercardtravelpass.dragonpass.com/ ; hoặc tải ứng dụng Mastercard Travel Pass trên điện thoại theo mã QR
 • Sau khi đăng ký thành công, Chủ Thẻ Hợp Lệ sẽ được cấp thẻ thành viên điện tử của Chương Trình Mastercard Travel Pass (“Thẻ Thành Viên”). Khách hàng có thể kiểm tra Thẻ Thành Viên bằng cách đăng nhập trên trang web hoặc ứng dụng của Mastercard Travel Pass với các thông tin đã đăng ký.
 • Phí dịch vụ Phòng Chờ sẽ được áp dụng là 32$/lần sử dụng/khách và có thể được điều chỉnh dựa trên quyết định của DragonPass. Phí dịch vụ mới nhất sẽ được cập nhật trên trang web và ứng dụng của Mastercard Travel Pass.
 • Chủ Thẻ Hợp Lệ được yêu cầu xuất trình Thẻ Thành Viên và Thẻ Tín Dụng SCB Mastercard World để tận hưởng dịch vụ Phòng Chờ.
 • Danh sách Phòng Chờ có thể được điểu chỉnh bởi DragonPass mà không cần thông báo trước. Danh sách Phòng Chờ mới nhất được cập nhật trên trang web hoặc trong ứng dụng của Mastercard Travel Pass.
 • Phòng Chờ hoặc SCB sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào của Chủ Thẻ do lỡ chuyến bay hoặc chuyến bay bị hoãn do sử dụng (các) dịch vụ Phòng Chờ.
 • Chủ Thẻ sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với Phòng Chờ do hành động của Chủ Thẻ gây ra trong khi sử dụng dịch vụ tại Phòng Chờ
 • Ngân Hàng có quyền chấm dứt/ tạm ngưng Chương Trình mà không cần thông báo trong các trường hợp sau:
 • Thẻ Tín Dụng SCB Mastercad World được yêu cầu hủy hoặc đã bị hủy vì bất kỳ lý do nào; hoặc
 • Chủ Thẻ Tín Dụng SCB Mastercad World đổi sang sản phẩm thẻ khác không áp dụng Chương Trình.
 • Chủ Thẻ Tín Dụng SCB Mastercad World không còn là Chủ Thẻ Hợp Lệ.
 • Ngân Hàng không đảm bảo việc sử dụng dịch vụ Phòng Chờ, tùy thuộc vào thời gian hoạt động của mỗi Phòng Chờ và việc sử dụng Phòng Chờ có thể bị giới hạn hoặc bị từ chối nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:
 • Phòng Chờ đang trong tình trạng đầy hoặc sắp đầy chỗ; hoặc
 • Có chuyến bay bị trì hoãn; hoặc
 • Tên Chủ Thẻ Tín Dụng SCB Mastercad World trên hộ chiếu không khớp với tên trên Thẻ Tín Dụng SCB Mastercad World;hoặc
 • Theo các quy định mà theo đó nhà cung cấp dịch vụ Phòng Chờ được quyền từ chối; hoặc bất kỳ lý do hợp lý nào ngoài dự kiến của nhà cung cấp dịch vụ Phòng Chờ.
 • Chủ thẻ sẽ thanh toán $32/lượt sử dụng phòng chờ cho mỗi người đi kèm. Mức phí này có thể thay đổi qua từng thời kỳ theo chính sách của DragonPass.
 • Do sự khác nhau về tiện nghi giữa các Phòng Chờ, Chủ Thẻ Tín Dụng SCB Mastercad World có thể sử dụng các dịch vụ tiêu chuẩn khác nhau tại các Phòng Chờ khác nhau. Do đó, Chủ Thẻ có thể sẽ phải trả thêm phí dịch vụ phát sinh.
 • Các chi phí khác (nếu có), phát sinh do ý muốn của Chủ Thẻ Tín Dụng SCB Mastercad World có nhằm sử dụng các dịch vụ khác ngoài dịch vụ chuẩn Phòng Chờ, sẽ không thuộc trách nhiệm hoàn tiền của Ngân Hàng.
 • Ngân Hàng không phải nhà cung cấp dịch vụ Phòng Chờ. Các dịch vụ này được cung cấp bởi các nhà cung cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó quy định và Ngân Hàng không chịu trách nhiệm dưới hình thức nào liên quan tới các dịch vụ đó. Các dịch vụ đó không được Ngân Hàng chứng nhận và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào việc đưa bất kỳ dịch vụ nào vào Chương Trình này cũng sẽ không được hiểu là Ngân Hàng xác nhận hoặc giới thiệu dịch vụ đó.
 • Mọi quyết định của Ngân Hàng liên quan đến Chương Trình là cuối cùng, chính thức và không phải thông báo.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chất lượng dịch vụ Phòng Chờ, Chủ Thẻ Tín Dụng SCB Mastercad World sẽ giải quyết trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ Phòng Chờ. Nếu trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của hai bên thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. SCB không chịu trách nhiệm đối với việc Chủ Thẻ có nhầm lẫn về ưu đãi và thời gian lưu trú tại Phòng Chờ.
 • Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có thể bị điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của Ngân Hàng. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được cập nhật trên website của Ngân Hàng trước ngày áp dụng.
 • Điều kiện và điều khoản của Chương Trình sẽ do pháp luật Việt Nam điều chỉnh.

 

top