Search

HUM SPA: ƯU ĐÃI NGAY 10%

 

1. Ưu đãi: Giảm 10% trên giá trị hóa đơn, dịch vụ khi Khách hàng sử dụng.

2. Thời gian: Từ nay đến hết 31/12/2024

3. Điều khoản và điều kiện chung:
- Khách hàng phải thanh toán bằng thẻ SCB Visa/ Mastercard để được hưởng ưu đãi
- Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt/ hàng hóa/ dịch vụ khác.
- Chỉ đươc áp dụng 01 ưu đãi/hóa đơn, không áp dụng tách hóa đơn dưới mọi hình thức và không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác
- Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra mức ưu đãi, số tiền giảm giá trước khi quyết định thanh toán. SCB sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu hóa đơn không thể hiện số tiền giảm giá mà Khách hàng vẫn đồng ý thanh toán.

4. Loại thẻ áp dụng: Áp dụng cho tất cả thẻ SCB Visa/Mastercard; bao gồm cả Thẻ Tín dụng và Thẻ ghi nợ của Khách hàng Cá nhân và Khách hàng Doanh nghiệp, thẻ ATM nội địa..

5. Địa điểm áp dụng: 114 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q.1

6. Website – Liên hệ: https://humspa.vn/

 

top