Search

GETSMARTER: ƯU ĐÃI NGAY 15%

 

2U GetSmarter ưu đãi khóa học ngắn hạn đẳng cấp, tập trung vào việc nâng cao kỹ năng của người học với các dữ liệu được cung cấp và lưu giữ. 2U liên kết với các trường đại học hàng đầu nhắm mang tới môi trường học trực tuyến phong phú, góp phần thay đổi và nâng cao khả năng học tập trực tuyến của người học

Ưu đãi: Ngay 15% khi nhập mã 2UESGSVISA15

Thời gian: Từ nay đến 31/12/2023

Điều khoản và điều kiện chung:
- Khách hàng phải sử dụng thẻ SCB Visa thanh toán hóa đơn để hưởng ưu đãi và không được chuyển nhượng.
- Mã này không thể quy đổi thành tiền mặt hoặc tín dụng, tùy thuộc vào tình trạng còn chỗ trống trên khóa học hiện hành.
- Ưu đãi chỉ áp dụng đối với các khóa học ngắn hạn trực tuyến 2U GetSmarter cụ thể được liệt kê trên trang web.
- Các điều khoản và điều kiện khác áp dụng cho tất cả các đăng ký khóa học có thể được tìm thấy trên trang web GetSmarter: https://www.getsmarter.com/terms-and-conditions-for-students. Để biết mức giá của công ty, hãy liên hệ trực tiếp với GetSmarter tại Corporatetraining@getsmarter.com.
- Chi tiết ưu đãi như được hiển thị dựa trên thông tin do Người bán cung cấp. Visa không đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác. Vui lòng kiểm tra trực tiếp với Người bán để xác nhận tính khả dụng và hiệu lực của Ưu đãi.
- Người bán là nhà cung cấp duy nhất tất cả hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này. Theo đó, Chủ thẻ Visa hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng việc anh/cô ấy mua bất kỳ hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào theo Ưu đãi này sẽ cấu thành một hợp đồng duy nhất giữa người bán và anh/cô ấy, và Visa không, cũng sẽ không trở thành, một bên đó.
- Bằng cách sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào theo Ưu đãi này, Chủ thẻ Visa hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng:
- Mọi khiếu nại, khiếu nại hoặc tranh chấp thuộc bất kỳ bản chất nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc mua sắm hoặc cố gắng mua sắm của chủ thẻ đối với bất kỳ hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào theo ưu đãi này (mỗi “Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp bởi Chủ thẻ Visa với Người bán, và Chủ thẻ Visa sẽ không đưa ra bất kỳ Khiếu nại nào đối với Visa.
- Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Visa sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ người nào về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc khiếu nại nào (dù là trực tiếp hay gián tiếp) liên quan đến bất kỳ thương tích cá nhân, tử vong, tuyên bố sai sự thật nào, thiệt hại hoặc thiếu sót phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ được cung cấp theo Ưu đãi.
- Khách hàng vui lòng kiểm tra mức ưu đãi/ giảm giá trước khi quyết định thanh toán. SCB sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu hóa đơn không thể hiện mức ưu đãi/ giảm giá mà Khách hàng vẫn đồng ý thanh toán.

Loại thẻ áp dụng:
- Chủ thẻ SCB Visa
- Không áp dụng cho thẻ ATM nội địa.
Kênh áp dụng: Trực tiếp tại https://www.getsmarter.com/

 

top