Search

BRISTISH COUNCIL ƯU ĐÃI: Ngay 10%

 

Ưu đãi: Giảm 10% cho các khóa học tiếng Anh trực tuyến tại Hội đồng Anh

Thời gian: Từ nay đến hết 31/12/2023

Điều khoản và điều kiện chung:
Điều khoản và điều kiện của người bán:
- Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng của Visa: là khách hàng của Visa, bạn được giảm giá 10% trên giá của chúng tôi. Giảm giá được tự động áp dụng nếu bạn đặt qua trang này dành riêng cho Visa.
- Xin lưu ý rằng nếu bạn không đặt qua trang này, bạn sẽ không được giảm giá. Giảm giá dành cho khách hàng của Visa không được cộng dồn với bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác.
Điều khoản và điều kiện thị thực:
- Chi tiết ưu đãi như được hiển thị dựa trên thông tin do Người bán cung cấp. Visa không đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác. Vui lòng kiểm tra trực tiếp với Người bán để xác nhận tính khả dụng và hiệu lực của Ưu đãi.
- Người bán là nhà cung cấp duy nhất tất cả hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này. Theo đó, Chủ thẻ Visa hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng việc anh/cô ấy mua bất kỳ hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào theo Ưu đãi này sẽ cấu thành một hợp đồng duy nhất giữa người bán và anh/cô ấy, và Visa không, cũng sẽ không trở thành, một bên đó.
- Bằng cách sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào theo Ưu đãi này, Chủ thẻ Visa hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng:
- Mọi khiếu nại, khiếu nại hoặc tranh chấp thuộc bất kỳ bản chất nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc mua sắm hoặc cố gắng mua sắm của chủ thẻ đối với bất kỳ hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào theo ưu đãi này (mỗi “Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp bởi Chủ thẻ Visa với Người bán, và Chủ thẻ Visa sẽ không đưa ra bất kỳ Khiếu nại nào đối với Visa.
- Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Visa sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ người nào về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc khiếu nại nào (dù là trực tiếp hay gián tiếp) liên quan đến bất kỳ thương tích cá nhân, tử vong, tuyên bố sai sự thật nào, thiệt hại hoặc thiếu sót phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ được cung cấp theo Ưu đãi.
- Khách hàng vui lòng kiểm tra mức ưu đãi/ giảm giá trước khi quyết định thanh toán. SCB sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu hóa đơn không thể hiện mức ưu đãi/ giảm giá mà Khách hàng vẫn đồng ý thanh toán.

Loại thẻ áp dụng:
- Chủ thẻ SCB Visa
- Không áp dụng cho thẻ ATM nội địa.

Kênh áp dụng: Trực tiếp tại https://englishonline.britishcouncil.org/visa/

 

top