Search

AGODA: ƯU ĐÃI GIẢM NGAY 6%

 

Ưu đãi:
Giảm ngay 6% đặt phòng khách sạn toàn cầu khi sử dụng thẻ SCB Visa/Mastercard để thanh toán.
(Lưu ý: Ưu đãi chỉ áp dụng với khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “Đủ tiêu chuẩn nhận khuyến mại” trên đường dẫn quy định).

Loại thẻ áp dụng: Chủ thẻ SCB Visa/Mastercard.

Thời gian ưu đãi:

 • Thời gian đặt phòng: Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024.

 • Thời gian lưu trú: Từ 01/01/2024 đến 31/03/2025.

Điều Khoản & Điều Kiện chung

 • Chủ thẻ quốc tế SCB phải đặt qua đường dẫn mới được hưởng ưu đãi: https://www.agoda.com/vi-vn/scbvietnam

 • Ưu đãi có hiệu lực đối với các đặt phòng có trên trang web và trong thời gian lưu trú đã quy định.

 • Chỉ áp dụng với khách sạn thanh toán trả trước có mã “KHUYẾN MÃI HỢP LỆ”.

 • Ưu đãi chỉ áp dụng trên giá phòng (chưa bao gồm thuế, phí hoặc chi phí phát sinh khác thực tế của chủ thẻ).

 • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác của Agoda.

 • Ưu đãi không được chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt/ dịch vụ khác.

 • Khách hàng phải sử dụng thẻ SCB Visa/Mastercard để hưởng ưu đãi.

 • Trong trường hợp xày ra tranh chấp, quyết định của SCB và Agoda là quyết định cuối cùng.

 • Chương trình có thể ngừng trước hạn do sự kiện bất khả kháng hoặc thay đổi thể lệ mà không cần thông báo trước.

 • Khuyến mãi giảm giá sẽ chỉ được hiển thị trên mẫu đặt chỗ của Trang web sau khi nhập số thẻ SCB Visa/Mastercard hôp lệ.

 • Khách hàng phải kiểm tra số tiền giảm giá trước khi quyết định thanh toán. SCB và Agoda sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu hóa đơn không thể hiện số tiền giảm giá mà Khách hàng vẫn đồng ý thanh toán.

Loại thẻ áp dụng: Áp dụng cho thẻ SCB Visa/Mastercard

Kênh áp dụng: https://www.agoda.com/vi-vn/scbvietnam

 

top