Search
06/05/2019

Thông báo Về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu, quá hạn Khách hàng Võ Văn Kiệt - Nguyễn Hồng Anh

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề vềxử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 1078/HĐTDTDH-SCB-CNVT.16 ngày 10/11/2016 đã ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Vũng Tàu và Vợ chồng Ông/Bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 1079/HĐTC-SCB-CNVT.16 ngày 10/11/2016 đã ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Vũng Tàu và Vợ chồng Ông/Bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh;

Căn cứ Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp số 115/HĐSĐBSHĐTC-SCB-CNVT.17 ngày 21/01/2017 đã ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Vũng Tàu và Vợ chồng Ông/Bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh;

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã làm việc và yêu cầu Vợ chồng Ông/Bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ quá hạn. Tuy nhiên, Vợ chồng Ông/Bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh không đồng ý việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ;

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Vợ chồng Ông/Bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau

1. Tài sản bảo đảm:

STT Tên tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Bất động sản

+ GCN QSDĐ số: CD637868
+ Thửa đất số: 02
+ Tờ bản đồ số: 158
+ Địa chỉ: TT Đất Đỏ, H. Đất Đỏ, tỉnh BR-VT.
+ Diện tích: 104.1 m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Vợ chồng Ông/bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh

GCN QSDĐ QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CD637868, Số vào sổ cấp GCN: CS-00070 do Sở TN&MT tỉnh BR-VT cấp ngày 12/10/2016.

2.Lý do thu giữ tài sản bảo đảm:

Do Vợ chồng Ông/bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 05 năm 2019.

Địa điểm thu giữ: Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • Đại diện SCB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Vũng Tàu.

Địa chỉ: 45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

Ông: Nguyễn Đức Tiếp

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh làm đại diện.

SCB yêu cầu Vợ chồng Ông/bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Vợ chồng Ông/bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

  • Trang thông tin điện tử: https://www.scb.com.vn;
  • Trụ sở UBND thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc thu giữ/bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Vợ chồng Ông/bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Vũng Tàu
  • Địa chỉ: 45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.
  • Ông: Nguyễn Đức Tiếp.
  • Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh làm đại diện
  • SĐT: 0913.766.874

SCB thông báo để Quý Ông/Bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh được biết và phối hợp thực hiện

Trân trọng.

 

top