Search
25/11/2021

Thông báo về việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông

Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhận được Đơn đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Hoài Đức (Mã cổ đông: 00225).

  • CCCD số: 001081009907 Cấp ngày: 09/03/2020 Nơi cấp: CCSQLHCVTTXH
  • Địa chỉ thường trú: 62 Hàng Bè, P. Hàng Bạc, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.
  • Địa chỉ liên lạc: 62 Hàng Bè, P. Hàng Bạc, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Là chủ sở hữu 02 (hai) tờ cổ phiếu do Ngân hàng TMCP Sài Gòn (cũ) phát hành có số seri: SCB 002894 và SCB 003808.

Lý do đề nghị cấp lại: Vào ngày 28/10/2021 đi trên phố Cát Linh (hướng đi Giảng Võ) Ông Trần Hoài Đức có đánh rơi 01 cặp hồ sơ bên trong có 02 tờ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn xin thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan 02 (hai) tờ cổ phiếu đề nghị cấp lại nêu trên. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không nhận được khiếu nại nào, Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Ông Trần Hoài Đức và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự khiếu nại nào về việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

  • Địa chỉ: Lầu 3, 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • Số điện thoại: 028 3838 6868 (số nội bộ 345 hoặc 343).

Trân trọng.

 

top