Search
03/11/2018

Thông báo về việc bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Công Ty TNHH XD TM DV Vận Tải Song Phúc Thịnh

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 22/HĐTD-SCB-CNGĐ.17 ngày 14/01/2017 ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Gia Định và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Song Phúc Thịnh;

Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải số 22/HĐTC-SCB-CNGĐ.17 ngày 14/01/2017 giữa Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – CN Gia Định và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Song Phúc Thịnh;

SCB thông báo và đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Song Phúc Thịnh hợp tác, bàn giao (các) tài sản bảo đảm được liệt kê dưới đây để SCB xử lý thu hồi nợ theo quy định pháp luật.

1. Danh mục Tài sản bảo đảm phải bàn giao:

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Tên chủ sở hữu và sử dụng

Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng

1

Phương tiện vận tải

Xe Ford Ranger 3.2 Wildtrak, hai cầu (4x4), số tự động (AT) , màu: Cam. Biển kiểm soát của phương tiện giao thông: 51D-09193.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Song Phúc Thịnh

Số Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông: 245196

2. Lý do yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm:

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Song Phúc Thịnh đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi theo Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 22/HĐTD-SCB-CNGĐ.17 ngày 14/01/2017 đã ký. SCB đã nhiều lần mời làm việc và yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Song Phúc Thịnh trả nợ. Tuy nhiên, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Song Phúc Thịnh không thể hiện thiện chí thực hiện trả nợ gốc và lãi cho SCB. Do đó SCB đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Song Phúc Thịnh thực hiện nghĩa vụ bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải số 22/HĐTC-SCB-CNGĐ.17 ngày 14/01/2017.

3. Thời gian, địa điểm bàn giao:

Bằng thông báo này, SCB yêu cầu và đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Song Phúc Thịnh hoặc Bên đang chiếm giữ, quản lý, sử dụng (các) tài sản được liệt kê tại Mục 1 trên thực hiện bàn giao toàn bộ tài sản cho SCB theo thông tin như sau để SCB xử lý thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật:

Tài sản bảo của Thông báo này sẽ được bàn giao:

Thời gian bàn giao: vào lúc 10 giờ 00 ngày 27 tháng 08 năm 2018

Địa điểm bàn giao: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Gia Định. Địa chỉ: 101 Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Song Phúc Thịnh hoặc Bên đang chiếm giữ, quản lý, sử dụng Tài sản bảo đảm không hợp tác, tự nguyện bàn giao Tài sản bảo đảm cho SCB, SCB sẽ liên hệ với Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện quyền thu giữ tài sản theo quy định của Pháp luật. Mọi chi phí phát sinh trong trình thực hiện việc thu giữ, xử lý Tài sản bảo đảm sẽ do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Song Phúc Thịnh có nghĩa vụ thanh toán.

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Song Phúc Thịnh và Quý Cơ quan vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Gia Định
  • Địa chỉ: 101 Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
  • Ông: Nguyễn Hữu Trọng. Chức vụ: Phó Giám Đốc Kinh Doanh
  • Số điện thoại: 0918326169

5. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm

Tùy tình hình thực tế SCB sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý tài sản bảo đảm phù hợp theo quy định của pháp luật.

SCB rất mong nhận được sự hợp tác của 101 Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.HCM và sự hỗ trợ của Quý Cơ quan.

Trân trọng.

 

top