Search
02/06/2023

Thông báo v/v Tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi về phí dịch vụ Thẻ SCB dành cho Khách hàng Cá nhân

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi về phí dịch vụ Thẻ SCB dành cho Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

I. Ưu đãi Hoàn phí thường niên theo các chương trình đã tư vấn

1. Thời gian triển khai: Từ kỳ thu phí thường niên Tháng 04/2023

2. Nội dung triển khai: Tiếp tục hoàn phí thường niên năm tiếp theo, theo các chương trình đã tư vấn khi phát hành thẻ đối với các chủ thẻ sau:

- Thẻ thanh toán: Chủ thẻ hiện hữu trước đó phát hành thẻ theo chương trình miễn phí thường niên 02 năm.

- Thẻ tín dụng: Chủ thẻ hiện hữu trước đó phát hành thẻ theo các chương trình ưu đãi miễn phí thường niên 03 và 02 năm.

Ghi chú: Áp dụng đối với thẻ còn hoạt động tại thời điểm SCB thực hiện hoàn phí thường niên

II. Chương trình “Mở thẻ liền tay – Nhận ngay ưu đãi”

1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng phát hành mới thẻ thanh toán SCB (thẻ chính)

2. Nội dung chương trình: Khách hàng đăng ký phát hành mới thẻ thanh toán SCB và thỏa điều kiện của chương trình sẽ nhận được quà tặng sau:

- Miễn phí phát hành lần đầu.

- Miễn phí thường niên năm đầu khi khách hàng kích hoạt thẻ trong 45 ngày kể từ ngày phát hành.

Chi tiết Thể lệ chương trình vui lòng xem tại đây.

III. Chương trình Hoàn phí thường niên khi thỏa điều kiện chi tiêu

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả chủ thẻ thanh toán quốc tế SCB và thẻ tín dụng quốc tế SCB

2. Nội dung chương trình: Hoàn phí thường niên hằng năm khi chủ thẻ thỏa điều kiện về tổng doanh số chi tiêu trong năm kề trước, cụ thể như sau:

Loại thẻ Tổng chi tiêu trong năm liền kề trước Tỷ lệ hoàn
Thẻ thanh toán SCB
Mastercard Standard 30 triệu đồng 100%
Mastercard Signature/beGREAT 60 triệu đồng 100%
Visa beYOU 30 triệu đồng 100%
Visa S-Digital 60 triệu đồng 100%
Thẻ tín dụng SCB
Mastercard/Visa Chuẩn 120 triệu đồng 100%
84 triệu đồng 50%
Mastercard/Visa Vàng 180 triệu đồng 100%
132 triệu đồng 50%
Mastercard World 480 triệu đồng 100%
336 triệu đồng 50%

Chi tiết Thể lệ chương trình vui lòng xem tại đây.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

  • Hotline 1900 6538 (phục vụ 24/7) hoặc gửi email về chamsockhachhang@scb.com.vn
  • Đơn vị SCB gần nhất.

 

top