Search
12/03/2019

Thông báo thu giữ TSBĐ Khách hàng Công ty Lương thực Bình Dương

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề vềxử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 27/HĐTD – SCB – CNTB.10 ngày 09/08/2010 đã ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Tân Bình và Công ty TNHH Lương Thực Bình Dương;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 27C/HĐTC ngày 09/08/2010 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Tân Bình với Công ty TNHH Lương Thực Bình Dương, Vợ chồng Ông/Bà Phan Tấn Quốc – Phạm Thị Mỹ Trang;

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã làm việc và yêu cầu Công ty TNHH Lương Thực Bình Dương, Vợ chồng Ông/Bà Phan Tấn Quốc – Phạm Thị Mỹ Trang bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ quá hạn. Tuy nhiên, Công ty TNHH Lương Thực Bình Dương, Vợ chồng Ông/Bà Phan Tấn Quốc – Phạm Thị Mỹ Trang không đồng ý việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ;

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Công ty TNHH Lương Thực Bình Dương, Vợ chồng Ông/Bà Phan Tấn Quốc – Phạm Thị Mỹ Trang về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản bảo đảm:

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Tên chủ sở hữu và sử dụng Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng
1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại Ấp 2 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai (DT đất: 32.562 m2, Mục đích sử dụng: ONT, CLN, HNK, NTS, Thời hạn sử dụng: 05/2019)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất có Diện tích đất sử dụng: 32.562 m2, Mục đích sử dụng: ONT, CLN, HNK, NTS, Thời hạn sử dụng: 05/2019.

Vợ chồng Ông/Bà Phan Tấn Quốc – Phạm Thị Mỹ Trang

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 375829 số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02179 QSDĐ/458/QĐ – UBH do ngày 10/08/2005 do UBND huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/10/2002

2.Lý do thu giữ:

Do Công ty TNHH Lương Thực Bình Dương vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2019.

Địa điểm thu giữ: Ấp 2 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai.
  • Đại diện SCB: Võ Văn Cò.

SCB yêu cầu Công ty Công ty TNHH Lương Thực Bình Dương, Vợ chồng Ông/Bà Phan Tấn Quốc – Phạm Thị Mỹ Trang nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Công ty TNHH Lương Thực Bình Dương có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

  • Trang thông tin điện tử: https://www.scb.com.vn;
  • Trụ sở UBND Xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai.

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc thu giữ/bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Công ty TNHH TNHH Lương Thực Bình Dương, Vợ chồng Ông/Bà Phan Tấn Quốc – Phạm Thị Mỹ Trang vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn
  • Địa chỉ: 927 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
  • Ông: Võ Văn Cò Chức vụ: Quản lý Cao Cấp Xử Lý Nợ - SĐT: 0913102495.

SCB thông báo để Công ty TNHH Lương Thực Bình Dương, Vợ chồng Ông/Bà Phan Tấn Quốc – Phạm Thị Mỹ Trang được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top