Search
02/07/2018

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và ông Trần Mạnh Hùng để xử lý thu hồi nợ

Kính gửi: - Ủy ban nhân xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà
- Công an xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà
- Ông Trần Mạnh Hùng

+ Địa chỉ: Thôn Lô Đông, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng

+ Địa chỉ tạm trú: Hộ bà Quý đội 10, thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

- Bà Tiêu Phạm Ngọc Linh

+ Địa chỉ: Số 78 ngõ 127, đường Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội

+ Địa chỉ tạm trú: Hộ bà Quý đội 10, thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2005;

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) (nếu khoản nợ đã bán cho VAMC);

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 về việc xử lý tài sản đảm bảo;

Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Hợp đồng cho vay ngắn hạn (vay món) số 113/HĐTD-SCB-CNHD.16 ký ngày 26/10/2016;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 111/HĐTC-SCB-CNHD.16 ký ngày 26/10/2016;

Cả hai hợp đồng trên được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương với ông Trần Mạnh Hùng và bà Tiêu Phạm Ngọc Linh;

Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã gửi thông báo số 90/TB/SCB-CNHD ngày 11/04/2018 về việc đề nghị ông Trần Mạnh Hùng và bà Tiêu Phạm Ngọc Linh tự nguyện bàn giao tài sản để xử lý nợ vay quá hạn của bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và Trần Mạnh Hùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Tuy nhiên, đến ngày 03/05/2018 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cùng cơ quan chính quyền địa phương xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà xuống làm việc tại địa chỉ tài sản, nhưng ông Trần Mạnh Hùng và bà Tiêu Phạm Ngọc Linh không có mặt để thực hiện bàn giao tài sản theo cam kết của ông Trần Mạnh Hùng và bà Tiêu Phạm Ngọc Linh theo thông báo của SCB.

Nay Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Chi nhánh Hải Dương thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý nợ của bên được bảo đảm là bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và ông Trần Mạnh Hùng tại SCB, cụ thể thu giữ tài sản bảo đảm sau đây:

Tài sản bảo đảm :

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Tên chủ sở hữu và sử dụng Giấy tờ chủ quyền
01

Bất động sản ( Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất)

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 773651, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH-00072; do UBND huyện Thanh Hà cấp ngày 13/10/2016 cho bà Tiêu Phạm Ngọc Linh . Địa chỉ tài sản: thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

1. Thông tin thửa đất:

- Thửa đất số: 299

- Tờ bản đồ số:07

- Diện tích: 513,5 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (421,5 m2). Đất vườn (92,0 m2)

- Thời gian sử dụng: Lâu dài đối với đất ở nông thôn. Đến tháng 10/2043 đối với đất vườn

2. Nhà ở:

- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ.

- Số tầng : 03

- Diện tích xây dựng: 198,0 m2

- Diện tích sàn: 478,0 m2

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

- Cấp (hạng): B3

Ô ng Trần Mạnh Hùng và bà Tiêu Phạm Ngọc Linh

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 773651, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH-00072

Lý do thu giữ tài sản bảo đảm:

Khách hàng vay vốn là bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và ông Trần Mạnh Hùng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng cho vay ngắn hạn (vay món) số 113/HĐTD-SCB-CNHD.16 ký ngày 26/10/2016 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương và bà Tiêu Phạm Ngọc Linh – ông Trần Mạnh Hùng.

Tạm tính đến hết ngày 30/05/2018 bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và ông Trần Mạnh Hùng còn nợ SCB tổng số tiền, cụ thể như sau:

Số tiền (đồng) Ghi chú
Số tiền dư nợ gốc hiện tại: 2.000.000.000
Tổng số tiền phạt gốc quá hạn: 122.579.436 Tính đến ngày 30/05/2018
Tổng số tiền lãi trong hạn: 147.405.193
Tổng số tiền lãi phạt/lãi quá hạn: 9.807.360 Tính đến ngày 30/05/2018
Tổng cộng 2.279.791.989

Tổng cộng: 2.279.791.989 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm bẩy mươi chín triệu, bẩy trăm chín mươi mốt nghìn, chín trăm tám mươi chín đồng).

Vã lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 30/05/2018 (ngày kế tiếp ngày tạm tính nêu trên) cho đến khi bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và ông Trần Mạnh Hùng thanh toán hết nợ cho SCB theo mức lãi phạt quá hạn của các hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng đã ký và thông báo điều chỉnh lãi (nếu có).

Đến nay bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và ông Trần Mạnh Hùng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ và bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý tài sản thu hồi nợ.

Nay SCB thông báo sẽ thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Việc thu giữ tài sản bảo đảm có sự tham gia của Chính quyền địa phương. Mọi sự cản trở việc thu giữ tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho SCB (nếu có).

SCB thông báo cho bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và ông Trần Mạnh Hùng biết về thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

Thời gian thu giữ tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 16 tháng 07 năm 2018.

Địa điểm thu giữ tài sản: Tại thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương .

Tài sản bảo đảm sẽ được thu giữ: Tài sản nêu tại mục 1 (số thứ tự 1) của Thông báo này.

Phương thức xử lý tài sản bảo đảm

Tùy vào tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Chi nhánh Hải Dương sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý tài sản bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật. Tài sản thế chấp được xử lý bán đấu giá công khai thông qua Pháp nhân có chức năng bán đấu giá tài sản.

Bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và ông Trần Mạnh Hùng được quyền nhận lại tài sản khi bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và ông Trần Mạnh Hùng hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và phí liên quan đến xử lý tài sản trước thời điểm đăng ký tham gia bán đấu giá hoặc trước thời điểm nhận tiền đặt cọc bán tài sản bảo đảm.

Trân trọng.

 

top