Search
25/06/2018

Thông báo thu giữ tài sản của ông Trần Văn Sỹ và vợ là bà Trần Thị Thu Hà

Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng trung hạn số 09/TH/HĐTD-SCB-PGDLT.16 ngày 25/07/2016 giữa Ngân hàng Sài Gòn – PGD Lạch Tray với ông Trần Văn Sỹ và vợ là bà Trần Thị Thu Hà;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 09/HĐTC-SCB-PGDLT.16 ngày 25/07/2016 giữa Ngân hàng Sài Gòn – PGD Lạch Tray với ông Trần Văn Sỹ và vợ là bà Trần Thị Thu Hà được công chứng tại Phòng Công chứng Hải Phòng, TP. Hải Phòng ngày 26/7/2016, số công chứng 3023, quyển số 02/2016.TP/CC-SCC/HĐGD;

Ngày 15/06/2018 Ngân hàng Sài Gòn – Chi nhánh Hồng Bàng đã gửi thông báo đề nghị ông Trần Văn Sỹ và vợ là bà Trần Thị Thu Hà tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp để Ngân hàng xử lý thu hồi nợ. Tuy nhiên, đã quá thời hạn tự nguyện bàn giao tài sản nhưng ông Sỹ và bà Hà không thực hiện. Vì vậy, Ngân hàng Sài Gòn – Chi nhánh Hồng Bàng thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý thu hồi khoản nợ, cụ thể:

Tài sản bảo đảm thu giữ: PTVT là chiếc ô tô con sản xuất năm 2011 mang BKS 15A-015.21, nhãn hiệu Toyota corolla có số máy 3ZR-X076728, số khung RL4BL42E7B2010789 theo Giấy chứng nhận đăng ký ô tô số 034668 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 20/7/2016 cho Ông Trần Văn Sỹ, đăng ký lần đầu ngày 31/3/2011.

Tài sản này đã thế chấp cho Ngân hàng Sài Gòn – PGD Lạch Tray theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 09/TH/HĐTD-SCB-PGDLT.16 ngày 25/07/2016, được công chứng tại Phòng Công chứng Hải Phòng, TP. Hải Phòng ngày 26/07/2016, số công chứng 3023, quyển số 02/2016.TP/CC-SCC/HĐGD để đảm bảo cho khoản vay theo Hợp đồng tín dụng số 09/TH/HĐTD-SCB-PGDLT.16 ngày 25/7/2016 ký giữa Ngân hàng Sài Gòn – PGDLT.16 với ông Trần Văn Sỹ và vợ là bà Trần Thị Thu Hà.

Lý do thu giữ: Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ.

Thời gian thu giữ: Ngày 30 tháng 06 năm 2018.

Địa điểm thu giữ: Số 197 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

 

top