Search
31/10/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm Khách hàng Công ty Mai Trung Hậu

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 về việc xử lý tài sản bảo đảm;

Thỏa thuận cấp tín dụng số 314/TTCV-SCB-CNĐN2.17 ngày 29/05/2017;

Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải số 315/HĐTC- SCB-CNĐN2.17 ngày 29/05/2017;

Căn cứ tình hình trả nợ thực tế của Công ty TNHH MTV TM&DV Vận Chuyển Mai Trung Hậu.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Đà Nẵng (SCB) đã gửi thông báo ngày 11/10/2018 về việc đề nghị Công ty TNHH MTV TM&DV Vận Chuyển Mai Trung Hậu tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý nợ vay quá hạn của Khách hàng tại SCB. Tuy nhiên, hết thời gian quy định quý khách hàng không tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp cho SCB để xử lý theo quy định pháp luật nhằm thu hồi nợ quá hạn.

Nay SCB thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ của bên bảo đảm tại SCB, cụ thể thu giữ tài sản bảo đảm sau đây:

1.Tài sản bảo đảm:

STT Loại tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Phương tiện vận tải

Xe Ô tô tải có mui hiệu FOTON, số loại:THACO AUMAN C240C/P255-MB1 Biển số: 43C – 156.78 Số khung: 400AFC056578 Số máy: HC514844BA01

Công ty TNHH MTV TM&DV Vận Chuyển Mai Trung Hậu

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 038407 ngày 24/05/2017

2. Lý do thu giữ

Bên vay đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thỏa thuận cấp tín dụng số 314/TTCV-SCB-CNĐN2.17 ngày 29/05/2017.

Tạm tính đến hết ngày 28/10/2018, Khách hàng còn nợ SCB tổng số tiền, cụ thể như sau:

  • Nợ gốc: 672.910.000 đồng
  • Lãi trong hạn: 1.964.126 đồng
  • Lãi quá hạn: 35.215.631 đồng
  • Tổng cộng: 710.089.757 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười triệu tám mươi chín nghìn bảy trăm năm mươi bảy đồng).

Và số tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 28/10 cho đến khi Khách hàng thanh toán hết nợ cho SCB theo mức lãi phạt quá hạn của các Thỏa thuận cấp tín dụng, phụ lục Thỏa thuận cấp tín dụng đã ký và thông báo điều chỉnh lãi (nếu có).

Đến nay Khách hàng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ và chưa thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý tài sản thu hồi nợ.

Vì vậy SCB thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Việc thu giữ tài sản bảo đảm có sự tham gia của Chính quyền địa phương. Mọi sự cản trở việc thu giữ tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho SCB (nếu có).

SCB thông báo cho Bên vay/Bên bảo đảm/Bên chiếm giữ tài sản biết về thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

  • Thời gian thu giữ tài sản: 05/11/2018
  • Địa điểm thu giữ tài sản: Tại trụ sở đăng ký của Công ty – số 69 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
  • Tài sản bảo đảm sẽ được thu giữ: Tài sản nêu tại mục 1 (số thứ tự 1) của Thông báo này.

3. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm:

Tùy vào tình hình thực tế SCB sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý tài sản bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật. Tài sản thế chấp được xử lý bán đấu giá công khai thông qua Pháp nhân có chức năng bán đấu giá tài sản.

Khách hàng được quyền nhận lại tài sản khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và phí liên quan đến thu hồi, xử lý tài sản trước thời điểm đăng ký tham gia bán đấu giá hoặc trước thời điểm nhận tiền đặt cọc bán tài sản bảo đảm.

Trân trọng.

 

top